Bestämd artikel

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 19:02:28

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Bestämd artikel
   Date:   Thu, 06 Jun 1996 19:02:28 +0200
   ------


>Angående bestämd form på flagga och teckenvärde: Själv tycker jag det
>låter bättre med obestämd form. Är det bara jag som tycker det? 

Jag har nu kommit fram till följande regel (läs hela innan du svarar):

1. Om bestämningen till substantivet är ett räkneord eller annat ordningsord (t.ex. "A"), använd obestämd form.
2. Om bestämningen till substantivet är ett egennamn eller substantiv, använd bestämd form.

Exempel:

Du har glömt...

....flagga fyra
....grupp tre
....grupp D
....flaggan -X
....flaggan -C
....gruppen fysiker
....gruppen Kalle
....gruppen xyz

Vissa kan säkert tänka sig "du har glömt grupp xyz", men jag föredrar att behandla alla beteckningar (= namn) lika.

Principen är att när objektet består av substantiv plus "namn" så ska substantivet vara obestämt. När objektet i satsen däremot består av enbart ett namn, som dock bestäms av ett substantiv, så ska detta substantiv vara i bestämd form.

Dvs. i exemplen ovan är det "fysiker" man har glömt, och detta "fysiker" råkar vara en grupp -> gruppen fysiker. Däremot är "grupp D" en självständig enhet, och då ska inte "grupp" vara i bestämd form.

Blev det här alldeles rörigt, eller var det någon som begrep vad jag menade? :)

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.