Re: B

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-08 22:58:33

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
   Subject: Re: B
   Date:   Sat, 8 Jun 1996 22:58:33 +0200 (MET)
   ------

>   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
>   Date:   Tue, 04 Jun 1996 15:12:06 +0200
> 
> >Det förekommer iochförsig
> >att man förkortar byte "b", men du får väl hålla med om att är "B" är
> >vanligast.
> 
> Nej, tvärtom. Det är sällan jag stött på "B".
> 
> Jag ska undersöka vad SIS anser, återkommer.

Efter att ha studerat diverse olika dokument så har jag insett att
båda förekommer rätt mycket, även om nog faktiskt versal form
dominerar något i mitt urval. Har du kollat om SIS har någon åsikt?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.