Re: default!

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-06 00:15:19

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Fredrik Roubert <roubert@skalman.df.lth.se>
   Subject: Re: default!
   Date:   Thu, 6 Jun 1996 00:15:19 +0200 (MET DST)
   ------

On Tue, 4 Jun 1996, Göran Uddeborg wrote:

> Jag gillar "skönsvärde"! Är det tillräckligt uppenbart för att vi
> skall använda det? De flesta torde väl ha hört talas om
> "skönstaxering", men det betyder inte nödvändigtvis att man vet att
> det kommer från "skön" som i "efter eget skön"? Som sagt, jag tycker
> om det, det är ett naturligt konstruerat svenskt ord, och betyder
> precis rätt.

Eftersom det inte finns något allmänt accepterat sätt att översätta 
ordet, så tycker jag det kan vara en idé att försöka med skönsvärde. 
Kanske blir det accepterat.

Hälsningar // Fredrik Roubert

========================================================================
roubert@df.lth.se       046-188127    Möllevångsvägen 6c, 3tr
d95fr@efd.lth.se     2:200/127.3@fidonet        222 40 Lund
===================-- http://www.efd.lth.se/~d95fr --===================

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.