Re: FIFO (Re: synpunkter p fileutils)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 15:18:22

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: FIFO (Re: synpunkter p fileutils) 
   Date:   Tue, 04 Jun 1996 15:18:22 +0200
   ------


>Eftersom ju de flesta köer i den fysiska verkligeheten är en en FIFO-kö,
>borde "FIFO (fifo?)" kunna översättas med bara "kö". (Undantaget från
>FIFO brukar vara tyska turister i alperna :-) )

Då borde ordet i engelskan ha varit "queue". Jag gillar inte 
informationsförstörande översättningar.

Varför ska akronymer som inte är namn skrivas med versaler?

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.