Re: synpunkter p fileutils

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 15:09:26

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: synpunkter p fileutils 
   Date:   Tue, 04 Jun 1996 15:09:26 +0200
   ------


>Återstår dock min fråga om genus. Jag ser två möjligheter:
>
>  en fifo, flera fifor
>  ett fifo, flera fifon
>
>Ni som har använt ordet sedan länge kan väl säga vilket som är bäst.

En fifo. Däremot instämmer jag inte i den föreslagna pluralisformen, utan 
förordar flera fifo.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.