FIFO (Re: synpunkter på fileutils)

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-04 18:57:54

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Per Strömgren <pers@ein.ericsson.se>
   Subject: FIFO (Re: synpunkter på fileutils)
   Date:   Tue, 04 Jun 1996 09:57:54 -0700
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
>   Subject: Re: synpunkter på fileutils
>   Date:   Mon, 3 Jun 1996 22:48:28 +0100
>   ------(Vem som skriver efter "> >" vet jag tyvärr inte)
> >
> >Ett av de många svåröversatta orden som fått en precis betydelse.
> >"Fifo" är ett rör (pipe) som har ett filnamn. "Named pipe" är en
> >annan term som används synonymt i vissa sammanhang, men "fifo" är det
> >vanliga. Jag och Jan diskuterade det här tidigare, och kom fram till
> >att "fifo" var den minst dåliga "översättningen", men vi är ju fler på
> >listan nu, så vi kanske skall ha en ny diskussion om saken.
> 
> "Fifo" är helt ok på svenska eftersom fifo kan ses som ett helt nyskapat
> ord. Om man inte vet vad det är, är man kanppast hjälpt av att det kallas
> "fifu", och vet man vad det är, är fifu snarast förvirrande.
> Återstår dock min fråga om genus. Jag ser två möjligheter:
> 
>  en fifo, flera fifor
>  ett fifo, flera fifon
> 
> Ni som har använt ordet sedan länge kan väl säga vilket som är bäst.
> Om jag får lägga mig i debatten lite så vill jag poängtera följande:

FIFO är en akronym och tillika ett attribut, och borde inte behandlas som 
ett substantiv. Ingenjörernas (i synnerhet de amerikanska) lathet har 
gjort att FIFO-kö har blivit en fifo... Eftersom ju de flesta köer i den
fysiska verkligeheten är en en FIFO-kö, borde "FIFO (fifo?)" kunna översättas
med bara "kö". (Undantaget från FIFO brukar vara tyska turister i alperna :-) )

_Om_ man vill använda akronymen FIFO (versaler!) för en namngiven kö, borde nog 
formen vara:

en FIFO, flera FIFO (jämför UFO)

, men som sagt, jag röstar mot denna användning.

> 
> Johan

Per S.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.