Re: Översättare till GNU sökes

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 21:42:29

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Översättare till GNU =?ISO-8859-1?Q?sökes?   Date:   Mon, 3 Jun 1996 21:42:29 +0200 (MET DST)
   ------


> Mitt namn är Lars Aronsson. Vad heter ni? Vad står "li.org" för?

li.org står för Linux International. Här är ett utdrag från ett brev i
början av denna listas existens:

	Each team has its own mailing list, courtesy of Linux International.
	Because Linux has a wider scope than strictly GNU, translation
	teams may also elect to extend their scope beyond GNU, at their
	discretion.


	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.