Re: Rubrikrader i sjä lva brevet

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 21:31:43

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: Rubrikrader i sjä lva brevet
   Date:   Mon, 3 Jun 1996 21:31:43 +0200 (MET DST)
   ------

> >Ja, tyvärr är det inte så lätt. "Harangerna", som du kallar dem är
> >QP-kodade rader från brevets huvud, som listservern (vad heter det på
> >svenska) har stoppat in i själva brevet utan att anpassa kodningen
> >därefter. I brevets huvud är det inte tillåtet att skicka åttabitrent
> >om man skall följa RFC-erna strikt.
> 
> Så du menar att Eudora bryter mot någon regel genom att skicka rubriken i
> åttabitarsformat. Det verkar ju funka i alla fall, och det är väl
> huvudsaken.
> Jag tycker det är väldigt vanligt att man får brev med åttabitarshuvud från
> alla möjliga olika program, så den där regeln du refererar till verkar inte
> så många bry sig om. Eller är jag helt ute och cyklar?
> 

Ja Eudora och en massa andra bryter mot RFC reglerna. Dock tolererar de
flesta numera åttabitarstecken i de delar som inte har med adresser att göra,
alltså fri text. Om man har åttabitarsformat i brevet bryter man också mot
RFC reglerna. De är det väldigt få program som klagar på numera.
För att inte tala om Göran som bryter mot en massa regler genom att ha ett
åttabitarstecken i sin adress :-)

Men som sagt, de flesta regelbrott tolereras numera och vissa har blivit
"defacto" standarder.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.