Re: Översättare till GNU sökes

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-02 23:42:37

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Lars Aronsson <aronsson@lysator.liu.se>
   Subject: Re: Översättare till GNU sökes
   Date:   Sun, 2 Jun 1996 23:42:37 +0200 (MET DST)
   ------

Det låter intressant att GNU-programmen ska översättas till svenska.
Jag har väldigt ont om tid, och kan därför inte åta mig att utföra
några beting. Däremot är jag väldigt språkintresserad och kan gärna
delta i en diskussion om vilka principer som bör gälla för
översättningsarbetet, i mån av tid. Om det finns plats för mig i
detta sammanhang, så anmäler jag härmed min adress
<aronsson@lysator.liu.se>.

Mitt namn är Lars Aronsson. Vad heter ni? Vad står "li.org" för?

Förutom att jag är programmerare, och därmed är bekant med de
frågeställningar som rör människa-maskin-interaktion, så driver jag
Projekt Runeberg, som publicerar klassisk nordisk litteratur på
Internet [www.lysator.liu.se/runeberg]. Jag är yrkesverksam som
konsult inom InformationsVävarna AB, där jag även är delägare
[www.infovav.se].

Att överföra GNU-programmen till svenska ser jag som en variation på
ett för mig välbekant tema: Projekt Runeberg är egentligen samma ide
som Project Gutenberg, överförd till svenska/nordiska. Jag har också
varit aktiv i SvenskMUD, som är LPMUD överfört till svenska, och mina
råd har färgat av sig på språkbruket i detta första MUD på svenska.


Lars Aronsson.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.