Re: Rubrikrader i sjä lva brevet

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-03 18:51:34

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
   Subject: Re: Rubrikrader i sjä lva brevet
   Date:   Mon, 3 Jun 1996 17:51:34 +0100
   ------

>   ------
>   List:   Swedish GNU/LI List
>   Sender:  Gö ran Uddeborg <gvran@uddeborg.pp.se>
>   Subject: Rubrikrader i sjä lva brevet
>   Date:   Mon, 3 Jun 1996 15:52:33 +0200 (MET)
>   ------
>
>>   Sender:  jl@theophys.kth.se (Johan Linde)
>>
>> Jag gissar att problemet
>> skulle försvinna om alla skickar åttabitarsbrev och inte QP-kodade. Någon
>> som har en annan uppfattning eller åsikt?
>
>Ja, tyvärr är det inte så lätt. "Harangerna", som du kallar dem är
>QP-kodade rader från brevets huvud, som listservern (vad heter det på
>svenska) har stoppat in i själva brevet utan att anpassa kodningen
>därefter. I brevets huvud är det inte tillåtet att skicka åttabitrent
>om man skall följa RFC-erna strikt.

Så du menar att Eudora bryter mot någon regel genom att skicka rubriken i
åttabitarsformat. Det verkar ju funka i alla fall, och det är väl
huvudsaken.
Jag tycker det är väldigt vanligt att man får brev med åttabitarshuvud från
alla möjliga olika program, så den där regeln du refererar till verkar inte
så många bry sig om. Eller är jag helt ute och cyklar?

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.