Re: ordlistan, och lite administrativia

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-06-01 20:58:24

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  "Jan D." <jan.djarv@mbox200.swipnet.se>
   Subject: Re: ordlistan, och lite administrativia
   Date:   Sat, 1 Jun 1996 20:58:24 +0200 (MET DST)
   ------

> 
> Det här är också en lustig sak. Postens tjänst med elektroniska 
> meddelanden som skrevs ut på papper innan mottagaren fick dem kallades 
> först för e-post. Sedan beslutade SIS att e-mail skulle översättas med 
> e-post, så då bytte posten namn på tjänsten till e-brev. Nu försöker du 
> skriva e-post i bestämd form, och drar då till med e-brev. Hur ska man 
> egentligen skriva?
> 
> Är det bra med:
> 
> "Jag använder ofta e-post. Idag fick jag ett e-brev."
> 

Jag har inbillat mig att e- bara är ett prefix på de vanliga orden, d..v.s
 "Jag får mycket post, idag fick jag 42 brev"
och motsv:
 "Jag får mycket e-post, idag fick jag 42 e-brev"

Sidospår:
	"Jag använder ofta e-post."
Vad heter motsvarande för Postens normala brevtjänst?
	"Jag skickar mycket post"
	"Jag får mycket post"
	men "Jag använder ofta ???"


> Eller ska man tycka att Posten lyckats lägga beslag på ordet e-brev, och 
> för att mena att meddelandet verkligen kom fram i elektronisk form skriva:
> 
> "Jag använder ofta e-post. Idag fick jag ett e-post."
> 
> Det ju jättefel.

Instämmer.

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.