Re: synpunkter p ordlistan

From: Swedish GNU/LI List (sv_at_li.org)
Date: 1996-05-29 22:23:02

   ------
   List:   Swedish GNU/LI List
   Sender:  Tomas Gradin <tg@bosun.wblab.lu.se>
   Subject: Re: synpunkter p ordlistan 
   Date:   Wed, 29 May 1996 22:23:02 +0200
   ------


Mors!

>Hade någon börjat prata om oktetter med mig hade jag knappast förstått vad
>det handlat om.

Apropå det, om vi ska översätta byte till oktett, ska vi då kalla nibble för 
kvartett? :-)

>Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
> Argument som är obligatoriska till långa flaggor är obligatoriska även till
> korta.
>
>Det heter "obligatorisk för".

Hmm, jag såg det snarare som "(obligatoriska argument) till långa flaggor", 
dvs. "argument, som är obligatoriska, till långa flaggor".

Men du har fått mig att inse att ingendera översättningen egentligen är bra. 
Jag föreslår därför:

Obligatoriska argument till långa flaggor är obligatoriska även för de korta.

/tg

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.