[Softwolves CBM]

SYS PD/C64,C128

SYS-01 till SYS-10

SYS-01 utilities

Hämta | Titta på

Master of Copy II
Ett kopieringsprogram som har det mesta: disk-band, band-disk, disk-disk, heldiskkopiering, formatering på 12 sek. bl.a.
Mycket bra!
Turbo
Laddar programmen extra fort från disken, använd load,8 eller load,8,1 som vanligt.
Character Master V3.10
Gör egna tecken med denna enkla(??) teckeneditor skriven i BASIC. Snabb teckenkopierare, ca. 3s. Programmet är självinstruerande.
Uppdaterade versioner finns på SYS-02, 19 och 26.
Character Converter
Gör om fonter gjorda med C.M V3.10 till DATA-rader.
Fonter (.FNT)
Fonter som kan laddas i C.M V3.10 eller i Character Converter.
Svensk 64'a
Gör om ditt tangentbord och teckenuppsättning till att likna en svenska C64:a. OBS! Fungerar inte med vissa program!
Data line maker DeLuxe
Gör om dina maskinkodsprogram eller dylikt till datarader. Mata bara in start och slut-adress, startradnummer och radnummerstegning.
Resultatsmästaren
Fixa fina resultatlistor med detta program. Programmet har inbyggda instruktioner.
Metronome 64
Datorstyrd metronom. Ange antal slag per mniut, och du får en metronom som 'knäpper' regelbundet så många slag per minut.
Bin -> Dec -> Hex
Talkonverterare. Du matar in ditt binärtal, t.ex 101101001.01001110 och du får talet i decimal och hexadecimal form.
RESTORE blocker och RESTORE resetter
Dessa program förhindrar att man kan stoppa program med STOP+RESTORE. Blocker skriver en text, medan Resetter utför en SYS 64738 (kallstart).
Reg64 V1.2
Ett register(databas)-program. Enkelt, helt skrivet i BASIC. Använder GOSUB label som finns på SYS-03.
En uppdaterad version, V1.3, finns på SYS-08.
Color blinker
Detta program ger en snygg effekt på tecknen på skärmen.
Namnsdag
Vet du inte när du har namnsdag? Ladda in "NAMNSDAG" och skriv ditt namn, så kommer datumet fram på skärmen.
OBS! Detta program är inte skrivet för den namnsdagskalender som gäller från 1993, utan för den tre-namns-kalender som användes innan.
Bokstavstal
Mata in t.ex 723 och datorn svarar sjuhundratjugotre. Kan vara kul att använda i egna program.
Kassettspolare
Detta program spolar din kassett till angivet varv (på ett ungefär). Kan ibland vara svårt att "tajma".
Telefonregister
Ett program som inte bara lagrar namnen på de du vill ringa till, utan ringer även upp! OBS! Detta kräver en tonvalstelefon (sådana med * och #).
Digitalklocka
En enklare digitalklocka med teckengrafik.
Programläs V1.4
Skriv ut dinaprogram på skrivare eller på skärmen utan invertera koder, i stället skrivs t.ex <RVS ON> ut. Läser endast från band, V1.5 och senare läser endast från diskett.
Uppdaterade versioner av detta program finns på SYS-03, 09, 26, 35, 37 och 39.
Databudget V1.7
Har du svårt med att föra ett konto i ett skrivhäfte? Skriv in transaktionerna i Databudget så får du ordning på finanserna. Sparar både på diskett och band.
Uppdaterade versioner av detta program finns på SYS-24, 37 och 40.
Graphics Package
En samling grafikkommandon. Om du laddar med "GRAPHIC LOADER" så får du en lista över kommandon.
Filer för Graphics Package:
Graphic.source Källkod i ASM64
Graphic demo Enkel demorutin
Function Plotter Plotta t.ex sinus
Bar Chart Stapeldiagram
Pie Chart Cirkeldiagram
3D designer Enkel 3D-rutin
3D dator Konv. från AMIGAn
Digitalt ur Digitalklocka
Analogt ur Analog klocka
Rutnät Ritar rutnät
(Dessa program kräver att du har laddat in och startat Graphic Package innan!)

SYS-02 blandat

Hämta | Titta på

BASIC-dir
Ett exempel på hur man kan ladda in diskettkatalogen och behandla det i ett basicprogram.
Biorytm 64
Visar din biorytm för tre veckor. OBS! Denna version är en avlusad verision av den som finns på Club64-disketterna.
Desktop Project
Detta program laddas från TFC3:s Project-meny: DLINK. Det visar ett litet meddelande.
Funny Format
Trött på att tråka ihjäl dig i nittio sekunder när en diskett ska formatteras? Med Funny Format kan du spela spel under tiden...
ID Changer
Detta program ändrar ID-koden på disketten. Klarar upp till fem tecken! (med ASCII-koder kan du lägga in BASIC-kommandon. Exempel: abs,o,l,u,t = 5 tecken).
Visa BAM
Kompilerad och något förändrad version av den som finns på 1541:ans Test/Demo-diskett.
Enhetsomvandlare
Omvandlar från t.ex engelska miles till kilometer och från kvadratfot till kvadratcentimeter o.s.v.
Prog Load Info
Ger information om ett programs startadress, slutadress och längd. Tyvärr ganska långsamt.
Directory
Visar diskkatalogen med namn, antal block, filtyp, starttrack och -sektor mm.
File Type Dir
Visar diskkatalogen med valbara filtyper, t.ex bara Seq-filer. Du kan även visa alla filer.
Tänk på ett djur
C64 som tankeläsare? Nej, men nästan! "Lär" datorn en massa djur, och den kan komma fram till vilket du tänkte på! OBS! Kräver en ej skrivskyddad disk att spara undan sin "minnesfil" på!
Spelregister
Håll reda på dina spel. Fyra fält är tillgängliga: Namn, kasettnummer, varv och diskettnummer. Med Spelreg Print kan du skriva ut registret och med Spelreg Sort sorterar du det (S.Sort är kompilerad BASIC).
Disk Wizard
Kan allt(!) du behöver om katalogen!
Directory Visa katalogen
Manipulate Byt filtyp,spår,sektor mm.
Name/ID Byt disknamn och ID-kod.
Dir Sorter Sortera katalogen mm.
(Un)lock Lås (upp) en disk.
Monitor Diskmonitor.
Command Skicka diskkommando.
Find Text Hittar en text på disken.
DeFormat Räddar en formaterad disk.
Hoppa i menyerna med CRSR-tangenterna och i diskettlistan med f5 och f7.
80 tecken
Ger din C64:a 80 tecken per i stället för 40, precis som C128:an!!! OBS! En färg per två tecken!
Character Master V3.20
Se Character Master V3.10 på SYS-01. Laddar och sparar endast på diskett! Uppdaterade versioner finns på SYS-19 och 26.
Character Loader V2.00
Ladda dina C.M 3.20-filer i program.
Charfile Converter
Konvertera C.M 3.10-filer till C.M 3.20-format.
Font 1-3 (.CMF)
Fonter att ladda med C.M 3.20, Charloader eller i egna program.
View Art-picture
Vidar bilder gjorda med The OCP Art Studio. OBS! Du behöver bara skiva de första bokstäverna i namnet, ej ' PIC'.
Art Studio-bilder
Bilder att laddas i Art Studio eller från View Art-picture.
Art Studio-fonter
Fonter att laddas från Art Studios fonteditor.
Doodle-bilder
Bilder att laddas från Doodle.

SYS-03 blandat

Hämta | Titta på

Assembler Loader
Laddar in och startar antingen Turbo eller Mega Assembler.
Turbo Assembler och Mega Assembler
Två besläktade assemblereditorer. Instruktioner finns på disk SYS-04. Deras filformat är inte kompatibla (såvida du inte sparar i textfilsformat).
Turbo Assembler Print
Skriver ut en Turbo Assembler-fil på skrivare. Tror jag.
MC Player Loader
Spelar en låt i minnet med init $1000 och play $1003. BASIC-loader, skapar en körbar fil.
Låtar
Laddas in med LOAD,8 och startas med RUN. Init = $1000 och Play = $1003. Själva låtarna börjar på $1000.
Dwarf fly, Gladpop, Gymnioped, Happy Hippo, Happy Hippo II.
Data om data
Undar du vart kassettprogram hamnar i minnet? Kör bara Data om data, och dina problem är som bortblåsta.
Skrivövning
Svårt att skriva maskin, eller skriva på dator? Lär dig med DMz:s skrivövning!
OBS! Kräver svenskt tangentbord!
Ljudeffekter
Hur gör man ljudeffekter i BASIC? Titta i programmet för hjälp.
Kalender
Kort kalenderprogram i BASIC, skriver kalender för valfri månad.
Primfaktorer
Delar upp ett tal i primfaktorer, ex: 100=5*5*2*2.
Screen scroller
Maskinkodsprogram för att scrolla en skärm upp/ner. Koden kan flyttas i minnet.
GOSUB label
Avundsjuk på AMIGAns eller PCns "labels" som gör att man slipper radnummer i BASIC? Med GOSUB label kan du göra subrutinhopp till raden "korv" om vill...
Prof-cursor
Ger information om vart markören egentligen befinner sig. Ger adressen till skärmminne och färgminne för den positionen.
JOY-test
Fungerar inte joystick:en? Testa den med det här programmet. Testa helst flera joysticks i samma port, för om det är samma fel på alla så är det troligt att det är porten som är defekt.
Skivregister
Har du svårt att hålla reda på dina skivor? Med detta program blir det betydligt lättare!
Fikonspråk
Detta program översätter till och från fikonspråket. (Det där man sätter "fi" före och "kon" efter samt kastar om ordet litegrann).
Biorytm
Ett enkelt biorytmprogram skrivet i BASIC.
MC-saver
Sparar en valfri del av minnet med detta enkla program.
Konverter
Omvandla mellan vilka talbaser som helst. De vanligaste är binär (2), oktalt (8), decimalt (10) och hexadecimalt (16).
Datamaker
Gör in dina MC-data el.dyl till datarader med hjälp av detta maskinkodsprogram.
RUN-generator
Har du problem med LOAD,8,1 och SYS-adresser du aldrig kommer ihåg? Med RUN-generator gör du om dem så att du kan ladda programmen med LOAD,8 + RUN!
Matematik hjælp
Problem med matematiken? Med detta danka program får du hjälp med detta. Du kan räkna upphöjt till, statistik, multiplikationstabeller mm.
Stor Text 64
Svårt att se den lilla texten på skärmen? Med Stor Text ser du den rad som markören befinner sig på med dubbel radstorlek.
Raster/scroll Editor
Gör ditt eget demo! Rasterbars och en scrolltext fixar programmet, egna fonter får du fixa själv...
Svenska felkoder
Detta program översätter felkoderna i din C64:a till svenska.
Adressregister
Håll reda på dina adresser och telefonnummer med detta BASIC-program.
3D klocka
Snygg klocka i BASIC med teckengrafik. Med alarm.
Fade
Fade:ar ut skärmen. Testa programmet så får du se!
RAMdisk
Spara undan dina program i en blixtsnabb RAM-disk. Instruktioner i programmet. Kom ihåg att alla program på RAM-disken försvinner när du stänger av datorn!
Desktop Project
Laddas in från TFC3:s Project-meny: DLink.
Seq - Notepad och Notepad - Seq Convert
Konverterar en sekventiell fil till eller från TFC3:s Notepad eller tvärsom. Skrivet i BASIC.
Programläs V1.5
Läser endast från disk. För mer info se SYS-01.
Uppdaterade versioner finns på SYS-09, 26, 35, 37 och 39.
Tricks #1
Ett antal tricks för din diskdrive. Jag var tvungen att skriva på engelska eftersom jag inte kunde nå de svenska tecknen.
Tricks #2 finns på SYS-08.

SYS-04 assembler

Hämta | Titta på

SYS-04 info
Information om disketten samt instruktioner till Mega Assembler (finns på SYS-03).
De övriga filerna på disken som finns är källkod i Mega Assembler (.meg) och assemblerad kod (.mc). Dessa filer är det:
Dir+err+init
Visa katalog, läs felkanal eller sänd "I0:" till diskdriven.
Label Master
En drös labels. OBS! Inget program, alltså inte assemblerad.
Sv Tecken
En re-assemblering av DMz:s svenska tecken.
Graph Pack
Grafikkommandona som fanns på SYS-01.
View Art St
Källkoden till View Art Studio (SYS-02).
Prgläs V1.5
Källkoden till programladdaren i Programläs V1.5 (SYS-03).
File Dir
Källkoden till File Type Dir (SYS-02).
IRQ sprite
Interruptstyrd sprite, skriven av Harald Fragner på DMz.
Raster Bar
Programexemplet från artikeln "Hemligheten bakom 64-demos" (DMz 14/90).
Bred Text
Ger din skärm 20 tecken per rad, dubbelt så breda som nomalt (DMz 17/90).

SYS-05 spel

Hämta | Titta på

Othello
Datorversion av det berömda brädspelet Othello. Skrivet i kompilerad BASIC. Programmet har konverterats från Luxor ABC-80.
Alphabet Shuffle
Ett intelligensspel. Du ska sätta bokstäverna i rutnätet i bokstavsordning. Rutnätet kan vara 3x3, 4x4 eller 5x5. Ganska svårt.
Arcade Attack
Gammalt BASIC-spel, som är ganska kul. Du ska klara en raketsvärm, tanka skeppet mm.
MasterMind
Datorversion av det berömde brädspelet MasterMind. Skrivet i BASIC. MasterMind går ut på att gissa en kombination på fyra färger av nio olika.
Vic-15
Femtonspelet. Ordna siffrorna i rutnätet i ordning. Alphabet Shuffle bygger på denna idé.
Kalaha (Awari)
Ett afrikanskt spel. Jag är inte helt hemma på spelet, men så långt jag kommit verkar det ganska intressant.
Rox-64
Ett spel skrivet av den legendariska Jeff Minter (Llamasoft) för den nedlagda tidningen Allt om Hemdatorer. Du ska klara meteorsvärmarna och docka moderskeppet.
Adventure
Detta är ett svenskt äventyrsspel. Du ska hälsa på din farmor, men du kommer inte ihåg vägen dit. Ganska underhållande.
Goalkeeper
Testa dig om du är bra som målvakt med detta spel.
Snake
Ett masken-plagiat. Samla prickarna innan klockan ringer.
Tornen i Hanoi
Ett mycket tankekrävande spel. Du ska flytta ett antal blickor från ett torn till ett annat. Du kan bara lägga mindre brickor på större.
Skjut för att träffa
Ett ganska enkelt spel med drag av Sänka skepp. Melodin är helt menlös (jag har själv skrivit den!).
DMz äventyr
Det äventyrsspel som presenterades i DatorMagazins äventyrsskola. Det går ut på att du ska skriva ett äventyrsspel...
Den Hemliga Skatten
Ett äventyrsspel som går ut på att du ska hitta den hemliga skatten, var nu den finns någonstans...
Slalom
Ett enkelt slalomspel gjort av Harald Fragner och förbättrat av Mr.P. Inspirerat av det berömda slalomspelet till ABC-80.
Hästkapplöpning
Nu behöver du inte åka till Solvalla för att spela på hästar. Desutom behöver du inte förlora pengar. (Du vinner förstås inga heller). Skrivet i BASIC.
Hyper Worm
Ett maskenspel. Styr din mask runt på skärmen och ät äpplen.
OBS! Hyper Worm fungerar inte på gamla C64:or!
Sänka skepp
En datorverion av sänka skepp. Spela mot datorn.
Hyper Orm Jr.
Ytterligare ett maskenspel, även detta skrivet i BASIC, men det är ganska snabbt.
Hockey64
En enkel hockeysimulaotor, ingen grafik. Fördefinerade lag finns, och även en möjlighet att göra egna lag.
Kapitalspelet
Ett "brädspel" typ Monopol eller Finans. Du ska satsa i aktier och vinna så mycket pengar som möjligt.

SYS-06 blandat

Hämta | Titta på

Multicolor(64) och Multicolor(128)
Trött på att bara ha 16 färger? Här kommer 15 till att användas i ramen och bakgrunden. Versioner finns för både C64 och C128. När du laddat och kört en av dess kan du ladda in Multicolor(info) för instruktioner.
Doc 64
Tror du att det är något fel på din C64:a, diskdrive, bandspelare, RAM-minne el.dyl? Kör då Doc 64 för ett test.
Glosförhör
Testa dig på dina glosor i detta glosprogram.
Sprites Tutorial (Sprites tut-1.64 och -2.64)
Förstår du ingenting om C64:ans sprites. Kör detta program och det blir till en barnlek! Visserligen på engelska, men vad gör man. -1.64 är grunden, medan -2.64 behandlar flerfärgssprites (multicolor).
Band Trim
Kontrollera hur bra inställningen på din bandspelares tonhuvud är. Skruva med en skruvmejsel och försök få strecken så smala som möjligt.
Datamaker.C64
Gör om mc-program el.dyl till datarader. Från 1571-demo-disketten.
Eurovision Song Contest 91 (Esc91)
(Nästan) alla fakta om Eurovision Song Contest i Rom 1991. Esc91.CMF är fonten som programmet använder.
Basic Dater.64
Har du problem att hålla reda på när du gjorde dina BASIC-program? Använd BASIC-dater och håll reda på det! När du sparar undan dina program ska du se till att den andra raden i programmet är en REM-rad eller ett kolon (:). Den raden byts nämligen ut och där läggs SAVE-namnet, datum och tid.
Delux Driver
Använd Delux Driver för att spela upp de 25 musikstyckena som medföljer disketten.
En uppdaterad version av detta program finns på SYS-34.
25 musikstycken (/LNK och /JCH).
Tjugofem olika låtar skrivna i samma musikeditor (olika versioner, dock). Namnen ska egentligen vara i formatet "vv.ttttttttt/fff", där vv är versionsnumret på editorn, ttt... är titeln och fff är författaren. Nu fick jag inte filerna i detta format. Om de är i detta format får man i spelaren Delux Driver upp denna information under spelningen. Låtarna märkta /LNK är gjorda av Link/Vibrants och de märkta /JCH av JCH/Vibrants. De kan läsas från något annat program som använder $1000-musik. Ange då init $1000 och play $1003.

SYS-07 musik

Hämta | Titta på

Mini Player
Ett enkelt BASIC-program som kan användas för att spela upp Music01-11 som finns på disken.
Music01-11
Elva olika $1000-musikstycken med init $1000 och play $1003. Tyvärr vet jag inte titlarna. De flesta kan spelas med Delux Driver (SYS-06 och SYS-34).
Voicetracker V1
En avancerad musikeditor.
VT Instructions och VT Note
Instruktioner till ovan nämnda musikeditor.
VT Demosong 1
En demonstration av hur man skriver en sång i Voicetracker.
Future Composer
Ytterligare en avancerad musikeditor. Instruktioner finns inbyggda i programmet. Denna musikeditor sparar inte på standardadressen $1000 utan på $1800. Init är $1800 och play $1806.
Future Relocator
Med detta program kan du flytta musikstyckena i minnet, t.ex för att flytta till den "normala" adressen $1000. Init blir i så fall $1000 och play $1006.
Music Editor 64
En musikeditor skriven i BASIC. Lättare än Voicetracker och Future Composer, men naturligtvis inte lika kraftfullt. När du sparar får du ut din sång som DATA-rader.
Music Editor Info
Instruktioner till ovanstående.

SYS-08 blandat

Hämta | Titta på

Menu
En meny över disken. Skapad med Turbo Menu Maker. Ladda med LOAD":*",8,1
Austrospeed
En tysk BASIC-kompilator. Instruktioner i programmet Austrospeed Info.
Basic Compactor
Ett program som packar ihop dina BASIC-program genom att lägga flera instruktioner på samma rad och ta bort onödiga mellanslag. Instruktioner i programmet Compactor Info.
Disable CLR/HOME
Irriterad över att råka trycka på HOME när du ska trycka på DEL, eller CLR när du ska trycka på INST? Nu är det slut med det! Programmet är självinstruerande.
Metric System
Ett program som kan omvandla mellan vårt metriska system och det amerikanska systemet när det gäller mått, vikter osv.
Program Info
Detta program ger information om start-, slutadress och längd av program. Skrivet helt i BASIC.
Protector 1.7
Detta skyddar dina program från insyn genom att lägga lösenord på dem. Instruktioner i programmet Protector Info.
Profiler 64
Ta tid på dina BASIC-program och snabba upp dem! Programmet visar hur snabba varje rad i ditt program är. Instruktioner i programmet Profiler Info. Två exempelprogram, Profiler ex.A och Profiler ex.B medföljer.
Reg64 V1.3
Ett databasprogram i BASIC. Uppdaterad version från SYS-01. Instruktioner i programmet Reg64 Info
Turbomenu Maker
Ett program för att göra diskettmenyer. Du sätter bara in disken du vill lägga menyn på, startar programmet och väljer ut de filer du ska ha med. Läs Turbomenu Note.
Turbo Touch
Lär dig skriva skrivmaskin. Programmet förutsätter engelskt tangentbord. Du ska ha vänster hand på tangenterna A,S,D och F och den högra på J,K,L och :. Tummarna på mellanslag. Instruktioner i programmet TT/Info.
TT/Filemaker
Med detta program kan du göra egna övningsfiler till Turbo Touch.

SYS-09 programmering

Hämta | Titta på

C

Turbo C V1.0
Detta är huvudprogrammet för Turbo C, en konvertering av samma program från PC. Innehåller de flesta libraries (bibliotek). En kompilator medföljer, så gör också dokumentation.

Assembler

Omikron Re-assembler $1000 och $7000
Detta är program som omvandlar maskinkod till assembler-källkod som kan laddas in i t.ex Mega eller Turbo Assembler. Programmen är översatta till svenska av SYS PD. Information i programmet Re-assembler Info.

BASIC

Programläs V1.6
Ytterligare en version av Programläs, som ger professionella utskrifter utan C64:ans välkända inverterade tecken. Se mer på SYS-01.
Uppdaterade versioner finns på SYS-26, 35, 37 och 39.
Basic64
En BASIC-kompilator. (Program som översätter BASIC till maskinkod). Programmet klarar vissa BASIC-utökningar som t.ex SIMONs BASIC.
Label BASIC V1.0 (Shareware)
Ett revolutionerarande program som gör att du kan skriva program i BASIC utan att använda radnummer, precis som på AMIGAn eller PC. Programmen skrivs lämpligen i Kwik Write eller annan ASCII-ordbehandlare.
Notepad -> Seq Converter
(Se även SYS-03). Gör om dina TFC3-notepad-filer till Seq-format som kan läsas av Label BASIC.
Kwik Write
En avancerad PD-ordbehandlare, som jag bl.a använder för att skriva de här texterna [de ursprungliga, alltså, inte dessa HTML-dokument]. Instruktioner fås med Commodore + ?. Tyvärr så används ö för att byta mellan stora och små bokstäver, så för att få fram den måste välja ASCII-läge med Commodore + O och sedan skriva in ASCII-koden för ö, 92.

SYS-10 spel

Hämta | Titta på

Baglar
Detta är ett siffergissningsspel. Du ska gissa datorns tresiffriga kombination. Ganska likt Master Mind.
Nichomachus
Detta är också ett gissningsspel, men nu är det datorn som gisar ditt tal.
Rock Fall
En ganska välgjord variant av det berömda spelet Boulder Dash.
Falcon Quest
Ett äventyrsspel i BASIC (med teckengrafik) med personerna och platserna från såpoperan Falcon Crest. Jag har visserligen aldrig sett Falcon Crest, men spelet är ganska bra.
Trollkarlens Quest
I detta äventyrsspel ska du rädda prinsessan från den ondskefulle trollkarlen. Ganska simpelt uppbyggt, men för den delen väldigt klurigt.
Den mystiska boken
Upptäck mysteriet med den mystiska boken i detta väldigt simpla (!!) äventyrsspel. Programmet skrevs ursprungligen på VIC-20 för en äventyrsskola i den nu nedlagda tidningen Allt om Hemdatorer.
Paratrooper
Hoppa fallskärm från flygplanet och landa på målet, men tänk på vinden.
Bokstavsspelet
Tryck rätt tangent innan bokstaven faller ner. Detta över upp din fingerfärdighet rejält!
Klondike
Lägg patiens med detta spel. OBS! Om du tycker om patiens blir du lätt fast i det här spelet! Programmet kräver att du använder en ej skrivskyddad disk som det kan spara undan filer på.
Inbördeskrig
Detta är en simulation av det amerikanska inbördeskriget mellan nord- och sydstaterna. För en spelare mot datorn eller två spelare mot varandra. Innehåller data från de verkliga striderna så du kan se om du klarar dig bättre eller sämre än vad som egentligen hände.
The Game of Life
Det berömda livsspelet. Finns även i kompilerad version, eftersom det är ganska långsamt.
LIV-2
En version av livsspelet för två spelare mot varandra.
Bowling
En bowlingssimulator i BASIC.
Fantasy
Landa med din luftballong på piraternas skepp, men akta dig för deras snabbskjutande kanon.
Golden Gate
Ta dig fram till Golden Gate och spräng den, men se upp för de attackerande flygplanen!
Maze
Ta dig ur labyrinten så snabbt som möjligt! Olika labyrinter varje gång. Tre olika storlekar.
Snake
En version av det berömda masken-spelet.
Vic-15
Få rutorna i nummerordning.
Twister och Tetrys
Två versioner av det berömda ryska datorspelet Tetris. Till Twister finns en instruktionsfil. Mycket vaneblidande!
Denna sida har validerats i enlighet med HTML 4.01-specifikationen. $Date: 2003/05/01 20:32:52 $ | peter@softwolves.pp.se

Åter till index