SuperTrumf
Spelregler

Det finns två olika spelregler för SuperTrumf, antingen ett kvartettspel eller ett trumfspel. Här nedan återges dessa båda regeluppsättningar.

Upphovsrätten till SuperTrumf ägs av F.X.Schmid, München, och distribuerades i Sverige av Olsen.

Kvartettspelets regler

Antalet deltagare bör vara minst tre. Man blandar korten och delar ut dem med början till vänster om givaren. Spelet börjar likaså till vänster om givaren, och den förste frågar en av spelarna efter något visst kort som han behöver för att kunna bilda en kvartett. Om den tillfrågade har kortet, lämnar han det till den frågande. Den sistnämnde får fråga andra spelare efter kort han behöver, tills en av de tillfrågade inte har det begärda kortet. Denne fortsätter spelet och frågar en annan spelare efter kort han vill ha o. s. v. Spelare, som har ett efterfrågat kort och av misstag inte lämnar fram det, får betala böter till den frågande. På slutet får varje spelare så många vinstandelar som han har kvartetter. Det är förmånligt, om man kan lägga märke till och hålla i minnet, vem som har de kort som felas och att man har tur, när man frågar.

Spelregler med trumf

spelas med minst två personer. Korten blandas väl och fördelas lika mellan spelarna. Varje selare tar upp sin korthög och döljer översta kortet, så varken han själv eller någon medspelare ser detta. Spelaren till vänster om givaren börjar genom att välja ut en av de tekniska uppgifterna på sitt översta kort. Spelaren som har högsta värdet erhåller medspelarnas översta kort och stoppar dem sist i sin egen hög fortsätter selet genom att välja ut en av de tekniska uppgifterna på sitt nya översta kort, t ex motorns cylindervolym etc. Vinnare är den spelare som har vunnit alla eller de flesta korten. De två Super Super-trumfkorten trumfar - oavsett värde - alla kort, men de trumfas i sin tur över av "A-korten". Kommer de båda SST-korten i samma stick, avgörs vem som får sticket först i nästa stick.

Peter Krefting / $Date: 2008/07/11 08:42:20 $ / peter@softwolves.pp.se