SuperTrumf - Jumbos

Denna kortlek innehåller olika flygplan. Fakta på korten (i ordning): Effekt; max hastighet; flyghöjd; spännvidd; längd och höjd.

Grupp 1
 1. Airbus A-300 B2-100
 2. McDonnell-Douglas DC-9-32
 3. Boeing 737-248C
 4. Tupolew Tu-134
Grupp 2
 1. Boeing 747-287B
 2. BAe One-Eleven-475
 3. Fokker-VFW F-28-Mk3
 4. Airbus A-300 B4-200
Grupp 3
 1. McDonnell-Douglas DC-10-10
 2. Airbus A-300 B4-200
 3. Yakowlew Yak-42
 4. Dass-Bréguet Mercure-100
Grupp 4
 1. Lookheed-385 L-1011-200 Tristar
 2. Tupolew Tu-154
 3. McDonnell-Douglas DC-10-30
 4. Boeing 727-230 Advanced
Grupp 5
 1. Boeing 747-246B
 2. Boeing 747SP
 3. McDonnell-Douglas DC-8-50
 4. McDonnell-Douglas DC-8-62
Grupp 6
 1. BAe One-Eleven-670
 2. McDonnell-Douglas DC-8-63
 3. Yakowlew Yak-40
 4. BAe Trident 2E
Grupp 7
 1. McDonnell-Douglas DC-9-80
 2. Boeing 720-058B
 3. Boeing 727-200
 4. Iljushin Il-86
Grupp 8
 1. Boeing 747-200F
 2. Iljushin Il-76
 3. Aerospatiale/BAe Concorde
 4. Tupolew Tu-144

Tack till Lars Lindblad för information om denna lek!

Peter Krefting / $Date: 2008/07/11 08:42:20 $ / peter@softwolves.pp.se