SupCon 2001

© 2001-2011 Peter Krefting

Information om 2001 års evenemang

Om SupCon 2001 finns inte mycket mer att säga än att vi hade i alla fall tur med vädret.

Den (halv)officiella inbjudan.

$Date: 2011-07-13 23:24:54 $ | peter@softwolves.pp.se

Återgå till SupConsidorna eller min ingångssida