Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-26 12:35:13

Christian Rose writes:
> För att fullständigt identifiera en lokal ska den alltid anges med både
> språkkod och regionkod, vad jag vet.

Och teckenuppsättning, publik, version, etc.

Om man har ett libc av lite bättre kvalitet, (t.ex. glibc, men inte
alla libc i olika OS), så används en strategi där man först söker
efter den presica lokal man valt med LANG. OM den inte finns så söker
man efter de mer generella, tills man till slut hamnar på bara språk.

Det gör att man kan ange precis det man vill ha i LANG. Men att
namnet på en översättning kan vara generellt om den är mer allmänt
användbar. Så så länge inte en översättning i något avseende är
specifik för en region, så är det bara bra att bara ha namnet på
språket med.

Det finns en kommentar i filen "locale/findlocale.c" som beskriver hur
glibc hanterar detta:


 /* LOCALE can consist of up to four recognized parts for the XPG syntax:

		language[_territory[.codeset]][@modifier]

   and six parts for the CEN syntax:

	language[_territory][+audience][+special][,[sponsor][_revision]]

   Beside the first all of them are allowed to be missing. If the
   full specified locale is not found, the less specific one are
   looked for. The various part will be stripped of according to
   the following order:
		(1) revision
		(2) sponsor
		(3) special
		(4) codeset
		(5) normalized codeset
		(6) territory
		(7) audience/modifier
  */

> "Tillräckliga skäl" brukar variera, men oftast är det tillräckligt
> omfattande skillnader i språket, och att det finns tillräckligt många
> som använder de olika dialekterna. en_GB och en_US är populära exempel

Man skulle kunna tänka sig att man ville ha olika översättningar för
olika regioner utan att det är språket i sig som skiljer. Om man
ville ha en hänvisning till stadsöverhuvudet, så kanske man i sv_SE
skriver "kungen" medan sv_FI skriver "presidenten", t.ex. Jag har
inte något exempel på något program där man vill göra något sådant.
Men det känns fullt möjligt att det skulle kunna hända förr eller
senare.

Och då tillåter ovanstående strategi att man för just det programmet
har en meddelandekatalog sv_SE och en sv_FI. Medan övriga program har
en gemensam sv. Bra va'? :-)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.