Re: Fråga: sv eller sv_SE

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 00:24:05

"Jan D." wrote:
> När jag höll på med wdiff märkte jag att den installerade översättningen under
> .../locales/sv.  Flera paket gör så, jag har bara inte reflekterat över det
> förut.  Frågan är om det inte bör vara sv_SE i stället för bara sv?  Vet någon
> om det finns någon standard som talar om vad lokaler "ska" heta?

Med reservation för att jag har helt fel:

För att fullständigt identifiera en lokal ska den alltid anges med både
språkkod och regionkod, vad jag vet. Så det "officiella" namnet på vår
lokal är sv_SE.

I praktiken är det dock som så att många inställningar inte skiljer
mellan regioner utan ofta är gemensamma för de regioner där språket
talas (språket t.ex. :)

Om det då inte finns något behov av att särskilja översättningarna för
regionerna, utan att de ändå blir i princip identiska, kan det både vara
klumpigt och onödigt att duplicera allt i flera olika upplagor för de
olika regionerna. För att ta svenska som exempel hade det väl varit dumt
om den svenska och den finlandssvenska översättningen var identiska, men
att båda två var tvungna att distribueras i var sin fil på grund av att
de måste heta olika. Därför brukar man i regel bara använda språkkoden
när det inte finns tillräckliga skäl att dessutom särskilja regioner.
Det är sedan glibc:s uppgift att inse att har du lokalen sv_SE eller
sv_FI inställd på ditt system så vill du ha sv-översättningen, medans du
nog vill ha da om du har da_DK, och så vidare.

"Tillräckliga skäl" brukar variera, men oftast är det tillräckligt
omfattande skillnader i språket, och att det finns tillräckligt många
som använder de olika dialekterna. en_GB och en_US är populära exempel
på liknande lokaler men med vissa skillnader i språket, men även pt_PT
och pt_BR är exempel. Atlanten verkar ha varit tillräckligt bred för att
möjliggöra oberoende språkutveckling, för jämför man med situationen
inom Europa hittar man betydligt färre exempel på språk som brukar
lokaliseras olika: Jag vet att både fransmän, schweizare och belgare
använder fr-översättningarna, och tror att både tyskar, schweizare och
österrikare använder samma de-översättningar. Alltså inget behov av att
särskilja språköversättningarna baserat på region.


> Och om man vill ändra till sv_SE måste man vad jag förstår byta filnamn till
> t.ex. wdiff.sv_SE.po.  Hur görs det (alltså i TP robotens kataloger)?

Byt inte till sv_SE, tycker jag. Iaf inte om du inte är säker på att din
översättning innehåller så pass många svenskheter så att den är direkt
olämpad för sv_FI... :)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.