Re: serviceconf

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-21 12:13:25

Göran Uddeborg wrote:
> > > > msgid "Copyright (c) 2001 Red Hat, Inc. All rights reserved."
> > > > msgstr "Copyright © 2001 Red Hat, Inc. Alla rättigheter förbehållna."
> > >
> > > Hmm, det där med "All rights reserved" krävdes, åtminstone tidigare,
> > > i en del länder för att det skulle gälla i praktiken.  Och då skulle
> > > det vara just de orden, inte någon översättning, ungefär som
> > > "copyright" inte får översättas.
> > >
> > > Nu har väl fler anslutit sig till konventioner som gör att man inte
> > > behöver säga så längre, men jag vet inte om alla gjort det.
> >
> > Men duger inte översättningen på svenska?
> 
> IANAL, men svenskt språk behöver ju inte betyda svensk jurisdiktion.
> Man skulle möjligen kunna strunta i copyrighten om man vore i ett land
> som kräver frasen, om man bara hävdar att man läste på svenska.

"JÄIA" menar du väl :)
Jag tycker att du gärna får fråga om nödvändigheten i att ha med denna
fras i originalet. Gör du det eller ska jag göra det?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.