Re: gdm2 i ny tappning

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-11 16:01:50

Bo Rosén wrote:
> Den 11 Aug 2001 13:15:32 +0200 skrev Mattias Dahlberg:
> > > > undrar hur många som _inte_ associerar till en plats när de ser
> > > > ordet "lokal".
> > >
> > > Men det handlar om plats, inte bara språk
> >
> > Jag visste att någon skulle säga det. :)
> 
> Vad sägs om Språkområde?

Men det har inte nödvändigtvis med språk att göra...


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.