Re: Att bita i. (Diskussion)

From: Gudmund Areskoug (fta_at_algonet.se)
Date: 2001-08-10 09:42:14

Hej,

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Christian Rose writes:

> > Jag kanske tillhör en minoritet men jag tycker inte riktigt om
> > "framsida". Jag tycker "gränssnitt" eller "grafiskt gränssnitt" fungerar
> > bra i de flesta sådan här sammanhang.
> 
> För mig är ett gränssnitt bara själva gränsen mellan två saker.  En
> "frontend" kan däremot innehålla något.  "Framsida" är inte lika
> tydligt associerad med just en övergång, utan kan vara en del av
> något.  Åtminstone så förstår jag det så.
> 
> I just det här fallet skulle man kunna sagt gränssnitt istället för
> framsida, eftersom det är båda delarna.  Men hur skulle du översätta
> "frontend" och "backend" om det handlade om GCC t.ex?

jag har emellanåt använt "användargränssnitt" eller "skal" för
frontend, resp. "programgränssnitt" för backend, men det vore
förstås bättre om man slapp det tunggumpade gränssnittet.

MVH,
Gudmund

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.