Re: Att bita i.

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-09 07:14:37

Har inte haft tid att titta på hela filen än (troligtvis först i nästa
vecka), men här kommer en del kommentarer på kommentarer:


Jörgen Tegnér wrote:
> > # Collection of titles/sections of Linux-Mandrake menu's.
> > # This file is automatically generated. Do not edit.
> > # It's generated from the /usr/lib/menu/* files.
> > #
> > # Copyright (C) 2000 MandrakeSoft
> > # David Hedbor <david@hedbor.org>, 2000
> > # Mattias Dahlberg <voz@home.se>, 2001

Urg. Så Mandrake gör som KDE med .desktop-filer. Personligen gillar jag
bättre det sätt som GNOME använder när det gäller detta, dvs att
programmets .desktop-poster läggs in i programmets egen .desktop-fil.
Gör det lite lättare tycker jag att se till att programmet verkligen
heter samma sak i menyn som i själva programmet.


> > #. Menu description for bluefish/menu/bluefish
> > msgid "Beautiful GPLized HTML editor"
> > msgstr "Vacker GPL-iserad HTML-editor"
> 
> Jag tycker inte att vacker passar för att beskriva ett program.
> Snygg kanske?

Eller trevlig?


> > #. Menu description for bzflag/menu/bzflag
> > msgid "A multiplayer 3D tank battle game"
> > msgstr "Ett multiplayer stridsvagnsspel i 3D"
> 
> Multiplayer? Vad sägs om att skriva så här istället:
> Ett stridsvagnsspel i 3D för flera deltagare

Håller med. Jag hade nog vågat mig på "flerdeltagarstridsvagnsspel"
också, men så är jag ju som jag är.


> > #. Menu description for klyx/menu/klyx
> > msgid "The klyx text processor"
> > msgstr "klyx textprocessor"
> 
> Textprocessorn klyx

Textbehandlaren kanske?


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.