redhat-config-users

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-08-06 16:44:29

Christian Rose writes:
> #: ../src/redhat-config-users.gladestrings:100
> msgid "Primary Group"
> msgstr "Primär grupp"

Det är inte fel, men det vore kanske enklare med "huvudgrupp" på
svenska.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.