Re: authconfig igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-08-06 01:14:15

Göran Uddeborg wrote:
> >  #: ../authconfig.c:318
> > N msgid "   Workgroup:"
> > N msgstr "      Arbetsgrupp:"
> > N
> >  #: ../authconfig.c:319
> > N msgid "    Servers:"
> > N msgstr "        Servrar:"
> 
> Mycket indentering blev det. Men jag förmodar att det är avsiktligt.

Ja, om man tittar på meddelandena i den omedelbara omgivningen i riktiga
po-filen ser man mönstret:

msgid "     Realm:"
msgstr "         Realm:"
msgid "      KDC:"
msgstr "          KDC:"
msgid "  Admin Server:"
msgstr " Administrationsserver:"
msgid "   Workgroup:"
msgstr "      Arbetsgrupp:"
msgid "    Servers:"
msgstr "        Servrar:"


> >  #: ../authconfig.c:882
> > N msgid "default LDAP base DN\n"
> > N msgstr "standardbasnamn för LDAP\n"
> 
> "basdomän" skulle jag tolkat det som. Men jag har inte satt mig så
> noga in i LDAP, så jag vet inte säkert.

Nej, "DN" i LDAP-sammanhang står för "Distinguished Name". Tyckte det
var bökigt att översätta, så det fick bli bara "namn". Synpunkter?


> >  #: ../authconfig.c:882
> > N msgid "<dn>"
> > N msgstr "<sbn>"
> 
> Motsvarande.

Jag ändrar till "<namn>" här.


> >  #: ../authconfig.c:923
> > N msgid "do not start/stop portmap, ypbind, and nscd"
> > N msgstr "starta inte/stoppa portmap, ypbind och nscd"
> 
> Hmm, eller så betyder det "starta/stoppa inte ..."

Kanske det. Jag ändrar. Tack.


> >  #: ../authconfig.c:930
> > N msgid "use locally-defined policies"
> > N msgstr "använd lokalt definierad policy"
> > N
> >  #: ../authconfig.c:932
> > N msgid "don't use locally-defined policies"
> > N msgstr "använd inte lokalt definierad policy"
> 
> De skriver "policy" i plural på engelska.

Ja, det var medvetet. Jag vet inte plural för policy på svenska.
Policyer? Policys? Policyeer? Policier?
Har du förslag?


Tack för synpunkterna!
Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.