Re: gimp-freetype

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-07-11 00:50:08

Göran Uddeborg wrote:
> > > > #: src/interface.c:977
> > > > msgid "Create Bezier Outline"
> > > > msgstr "Skapa bezierram"
> > >
> > > Är inte "outline" snarare "kontur"?
> >
> > Hmm, jag vet inte, jag ser inte någon stor skillnad. Tycker du jag ska
> > ändra?
> 
> "Ram" tycker jag låter som någon slags "enclosing box", medan "kontur"
> följer själva bokstaven.  En ram är fyrkantig, en kontur följer
> ytterkanten av det den avbildar.  Det är inga precisa eller
> fullständiga definitioner, naturligtvis, utan det är så jag först
> associerar när jag ser orden.  Så åtminstone för mig låter "kontur"
> betydligt bättre.

Ok, jag har ändrat. Tack!
Ny fil finns på http://www.menthos.com/po/gnome/gimp-freetype.sv.po


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.