Re: gimp-freetype

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-07-10 20:48:56

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > > #: src/interface.c:977
> > > msgid "Create Bezier Outline"
> > > msgstr "Skapa bezierram"
> > 
> > Är inte "outline" snarare "kontur"?
> 
> Hmm, jag vet inte, jag ser inte någon stor skillnad. Tycker du jag ska
> ändra?

"Ram" tycker jag låter som någon slags "enclosing box", medan "kontur"
följer själva bokstaven.  En ram är fyrkantig, en kontur följer
ytterkanten av det den avbildar.  Det är inga precisa eller
fullständiga definitioner, naturligtvis, utan det är så jag först
associerar när jag ser orden.  Så åtminstone för mig låter "kontur"
betydligt bättre.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.