Re: gcc

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-06-11 23:56:43

Dennis Bjorklund wrote:
> Skall man skriva stöder eller stödjer? Här är ett av många exempel:
> 
> ISO C89 stödjer inte "long long"
> ISO C89 stöder inte "long long"
> 
> Här är en annan variant:
> 
> stränglängden "%d" är större än den minsta längden "%d" som ISO C%d
> kompilatorer behöver stödja

Jag tycker "stöder" är bättre. Det är min åsikt. =)
Och i andra exemplet så är kanske "måste stöda" bättre än "behöver
stödja"?


> (skall man skriva ISO 89-kompilatorer eller ISO 89 kompilatorer)

Bindestreck.


> Gcc 3 släpps på fredag och det är 1000 översatta strängar och 1500 icke
> översatta, så det blir nog ingen svensk version (och inget annat språk
> heller).  Det har i vart fall gått in fixar att det är möjligt att fixa en
> översättning (mer eller mindre) sedan några veckor tillbaka.

Tack för informationen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.