Re: glunarclock

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-10 22:52:41

peter karlsson writes:
> Göran Uddeborg:
> 
> > Det var just det jag menade.  Grader-minuter-sekunder använder bas
> > 60.  Decimala grader använder bas 10.
> 
> Njae, du använder ju fortfarande bas 10 när du skriver in siffrorna för
> grader-minuter-sekunder.

:-)

Ja, INOM varje del används basen 10.  Men MELLAN dem används 60.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.