Re: Glibc-kompilering

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-06 21:47:42

> Framförallt saknar jag nämligen en klar och krispig bild av hur kärnan,
> libc, och headerfilerna hänger ihop. Morr.

Libc är en samling funktioner som alla program använder, och
huvudfilerna hör till de funktionerna.  (Bland dem finns
systemanropen.)

Kärnan däremot är fristående, den använder inte libc.  Den har egna
huvudfiler som den använder själv.  Dessa kan ibland även användas av
vanliga program som behöver titta in i kärnans strukturer.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.