Re: pong

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-06-02 21:36:05

Christian Rose writes:
> Göran Uddeborg wrote:
> > Hmm, om ett företag som inte finns längre har en copyright, vad gäller
> > egentligen då?
> 
> Det är väl som med all egendom som har tillhört företaget, copyrighten
> övergår i konkursförvaltarens/likvidatörernas(?) ägo.

Förmodligen.  Copyright är ju inte riktigt som annan egendom i och med
att den är tidsbegränsad.  Ett visst antal år efter dödsfallet för
fysiska personer, efter dokumentets skapande för juridiska.
Åtminstone har jag fått lära mig att det är så.  Och då skulle man
kunna tänka sig andra regler när en juridisk rättighetsinnehavare
upphör.

Men antagligen är det som du säger.

> Nu är det här fri
> programvara som har licensierats ut under en fri licens, så det finns
> inte stora skäl till oro.

Jag vet det.  Min fråga var lite mer en akademisk fundering.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.