Re: wget igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-31 23:33:22

peter karlsson wrote:
> > N msgid "Usupported listing type, trying Unix listing parser.\n"
> > N msgstr "Listningstypen stöds inte, försöker med Unix-listningstolkare.\n"
> 
> "Unix-listtolkare" är nog mer lättsmält.

Du har rätt. Tack!


> > N msgid "\nREST failed; will not truncate `%s'.\n"
> > N msgstr "\nREST misslyckades, kommer inte att trunkera \"%s\".\n"
> 
> Är "trunkera" ett svenskt ord? "Klippa" kanske?

"Klippa" är mycket bättre i alla fall. Jag ändrar på alla ställen. Tack!


> > N "Servern stöder inte fortsatta hämtningar, vilket är i konflikt med \"-c\".\n"
> > N "Vägrar att trunkera existerande filen \"%s\".\n"
> 
> Jag skulle nog säga *återupptagna* hämtningar (det är iaf den översättningen
> jag har använt i Opera).

"återupptagna" är så pass mycket bättre att jag är mållös. Tack!


> > N "  -c,  --continue               fortsätt hämtningen av en delvis hämtad fil.\n"
> 
> Lika här isf.

Ja, har ändrat här också.
Du ska ha många tack!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.