Re: think

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-29 14:03:21

Den 29 May 2001 13:42:42 +0200 skrev Christian Rose:

Hm, jo. Vid närmare eftertanke har du nog rätt. Jag tar tillbaka :-)

Bosse
 
> Vet inte. De förekommer ju i lite olika sammanhang. I det första har man
> läst in *ett utkast*, i det andra har man sparat *utkastet* man jobbade
> med. Blir lite olika bestämningar då. Eller vad tycker du?
> 
> 
> Christian
> 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.