Re: obsolete

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-29 10:29:50

Dennis Bjorklund writes:
> Jag tolkar det som att den använder inbyggda funktioner som i sin tur
> använder MMX och SSE-instruktioner men inte att den själv genererar sådana
> instruktioner från C-koden.

Ok.  Det motsvarar antagligen de inbyggda versionerna av strcmp och
andra sträng-, minnes- och matematiska funktioner som finns redan i
dagens gcc.

Då rör det sig alltså om "builtin functions" som de förkortat genom
att substantivera adjektivet till "builtins".  Det råder väl delade
meningar om det är så lyckat att göra så på engelska, och känns ännu
mer främmande på svenska.  Om du inte har väldigt ont om plats skulle
jag föreslå att du översätter det med "inbyggda funktioner" som även
Gudmund var inne på.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.