Re: listarkiv

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-05-25 23:08:38

Jan D.:

> Om det finns intresse kan jag bidra med brev från Mars 1996 och framåt.
> De är inte helt kompletta dock, så om Christian har komplett från
> december 1999 så kan jag bidra med 1996-1999.

Om folk vill ha ett arkiv kan jag fixa ett, men då måste jag ha
historiska inlägg *innan* jag påbörjar det (jag kan inte lägga till dem
i efterhand utan att det blir fel), och det i standard mbox-format.

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.