Intergritet mm

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-23 23:21:39

> check database integrity
> 
> Säger man verkligen integritet på svenska och isf bör man göra det :-)?

Ja respektive nej.

Jag har försökt undersöka detta lite vid något tidigare tillfälle.  Om
jag förstått det hela rätt är integritet är ett lurigt ord vid
översättning.  Det engelska ordet integrity har en betydelse som
överlappar, men inte är identisk med det svenska ordets.

Om man tittar i Nationalencyklopedin har de fyra betydelser av ordet
integritet.  De tre första avser en person (kunna stå emot
påtryckningar, inte vara schizofren, frihet från ingrepp i egenart och
inre sfär), och den sista nationer (få gränserna respekterade).

Om jag däremot slår upp integrity i Merriam-Webster så talar de
förutom om tre betydelser, att följa en moralisk kod, att vara
hel/odelad, SAMT "an unimpaired condition : SOUNDNESS".  Den första
motsvarar en svensk betydelse, den andra motsvarar också svenska
betydelser, men är lite vidare.  Men den tredje tycks vara speciell
för engelskan.  Jag kommer inte på något ensamt svenskt ord med precis
samma betydelse.  "Felfrihet" och "fullgodhet" blir ju lite krystat.

Men som redan påpekats så har inte diverse datortekniker undersökt
ordens betydelse så noga, utan ofta direktöversatt "integrity" till
"integritet" även när det inte stämt.

Så ja, man säger verkligen integritet på svenska i det fallet.  Men
nej, man bör nog egentligen inte göra det.  "Kontrollera att databasen
är felfri" vore bättre i det här fallet.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.