Re: Intergritet mm

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-23 17:15:38

Den 23 May 2001 16:50:01 +0200 skrev Bo Rosen:

Jag hade alldeles fel.
Match Rating anger en grad av överensstämmelse efter en sökning.

Kanske "grad av överenstämmelse"

Match Threshold anger hur känslig sökningen ska vara.

Kanske "grad av sökkänslighet" eller dyl?

  
Bosse

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.