Re: Att vara konsekvent.

From: Jan D. (jan.djarv_at_mbox200.swipnet.se)
Date: 2001-05-22 18:49:32

Göran Uddeborg wrote:
> 
> Jan D. writes:
> > Försent...  Jag räknade inte och ej och kom fram till att det gick fortare att
> > byta ej till inte.
> 
> Var det egentligen ett skäl till att ändra?  När man pratar om
> specifika företeelser kan det finnas skäl att vara konsekvent.  Så att
> inte någon börjar fundera på skillnaden mellan "länkbibliotek" och
> "bibliotek" till exempel.
> 
> Men när det gäller helt vardagliga ords synonymer, som ej/inte, kan
> man väl få variera sig?  Jag använder säkert olika termer för samma
> sak i mitt dagliga språk utan att tänka närmare på det.  Att försöka
> utrota alla synonymer och bara använda en av dem gör väl inte språket
> bättre, snarare fattigare?

När det rör sig om prosa så är det sant att ett konsekvent/enformigt språk är
fattigt.  Nu är det ju inte det de handlar om, men jag kan hålla med om vad du
säger ändå.  Konstigt nog så föredrar jag "Stöds ej" framför "Stöds inte", så
risken/chansen att jag ändra mig innan jag skickar in filen finns :-)

	Jan D.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.