Re: JPEG files

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-17 00:00:04

> 2. JPEG-filer tycker jag.
> 
> > Ja, jag ska skaffa Svenska skrivregler.

Den håller med.  Punkt 119 säger bland annat "När en förkortning eller
ett rent bokstavstecken ingår som led i en sammansättning, sätts
bindestreck ut mellan lederna."  (Sedan följer ett undantag för
förkortningar som läses som ord, t.ex. "stimpengar".)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.