Re: vad är det?

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-16 21:34:11

Den 16 May 2001 20:26:33 +0200 skrev Jan D.:

Tack ska ni ha för förklaringar. Jag håller som bäst på med att läsa
igenom gettext-manualen.

Bosse
 
> Mja, gmo-filer medföljer källkoden för att även de som inte har gettext (eller
> kanske inte rätt version) ska kunna få översatta meddelanden.  Ändrar man inga
> po-filer så installeras de förgenererade gmo-filerna.
> 
>       Jan D.
> 

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.