Re: vad är det?

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-16 19:05:02

Bo Rosen wrote:
> har börjat titta på ett program jag funderar på att översätta och ser
> att det finns några filer med ändelsen gmo. Är det något jag behöver bry
> mig om?

Nej. Det är dessa objektfiler som genereras av msgfmt utifrån
po-filerna, normalt vid kompileringen av programmet, och som programmet
sedan använder när det kör, beroende på lokal. Du kan betrakta det som
en "kompilerad" po-fil. Om du av någon anledning vill se vad som finns i
en sådan fil kan du leka med kommandot "msgunfmt".

Finns .gmo-filerna (eller .mo som de ibland heter) med i en tarboll med
källkod, källkodsrpm eller i cvs för programmet så är det nog inte
riktigt rätt. Dessa filer ska normalt genereras utifrån po-filerna vid
kompilering av programmet och behöver alltså inte skickas med källkoden
(däremot po-filerna).

Så svaret är att om du bara översätter behöver du aldrig bry dig om gmo-
eller mo-filer. Se bara till att din po-fil är syntaktiskt korrekt med
msgfmt -cvv. Och om du hittar att gmo- eller mo-filer medföljer
källkoden ska du nog klaga :-)

gettextmanualen är bra att konsultera ibland
(http://www.gnu.org/manual/gettext/html_mono/gettext.html) och gmo finns
beskrivet i
http://www.gnu.org/manual/gettext/html_mono/gettext.html#SEC34 .


Med reservation för fel
Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.