mer gramps

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-16 14:50:17

Det är en hel del jag är osäker på, så...


# Svenska meddelanden i Gramps.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Bo Rosén <bo.rosen@home.se>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gramps 0.1.3b2\n"
"POT-Creation-Date: 2001-05-15 19:39-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2001-05-16 14:45+0200\n"
"Last-Translator: Bo Rosén <bo.rosen@home.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: glade.c:807
msgid " as the home person?"
msgstr " som proband?"

#: glade.c:780 glade.c:781
msgid " could not be opened\n"
msgstr " kunde inte öppnas\n"

#: glade.c:782
msgid " is a corrupt file"
msgstr " är en skadad fil"

#: glade.c:794 glade.c:798
msgid " is not a directory"
msgstr " är inte en katalog"

#: glade.c:766
msgid " is not a valid date format, and has been\n"
msgstr " är inte ett korrekt datumformat, och har\n"

#: glade.c:783
msgid " is not a valid gramps file\n"
msgstr " är inte en korrekt grampsfil\n"

#: glade.c:703
msgid "(and|to)"
msgstr "(och|till)"

#: glade.c:702
msgid "(from|between|bet)"
msgstr "(från|mellan)"

#: glade.c:751 glade.c:757 glade.c:759 glade.c:761 glade.c:763 glade.c:765
msgid "AFTER"
msgstr "EFTER"

#: glade.c:12
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: glade.c:15
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: glade.c:18
msgid "Add Child"
msgstr "Lägg till barn"

#: glade.c:21
msgid "Add Existing Child"
msgstr "Lägg till existerande barn"

#: glade.c:24
msgid "Add New Child"
msgstr "Lägg till nytt barn"

#: glade.c:27
msgid "Add Person"
msgstr "Lägg till person"

#: glade.c:30
msgid "Add Photo"
msgstr "Lägg till foto"

#: glade.c:33
msgid "Add a new spouse"
msgstr "Lägg till nytt gifte"

#: glade.c:36
msgid "Address :"
msgstr "Adress:"

#: glade.c:39
msgid "Address : "
msgstr "Adress: "

#: glade.c:42
msgid "Addresses"
msgstr "Adresser"

#: glade.c:45
msgid "Adopted"
msgstr "Adopterad"

#: glade.c:48
msgid "Alternate Names"
msgstr "Alternativa namn"

#: glade.c:51
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: glade.c:711
msgid "April"
msgstr "april"

#: glade.c:54
msgid "Attribute"
msgstr "Egenskap"

#: glade.c:57
msgid "Attribute :"
msgstr "Egenskap:"

#: glade.c:60
msgid "Attributes"
msgstr "Egenskaper"

#: glade.c:715
msgid "August"
msgstr "augusti"

#: glade.c:63
msgid "Author"
msgstr "Författare"

#: glade.c:66
msgid "Author :"
msgstr "Författare:"

#: glade.c:69
msgid "Author : "
msgstr "Författare: "

#: glade.c:72
msgid "Automatically load last database"
msgstr "Läs in förra databasen automatiskt"

#: glade.c:750 glade.c:756 glade.c:758 glade.c:760 glade.c:762 glade.c:764
msgid "BEFORE"
msgstr "FÖRE"

#: glade.c:75
msgid "Biological"
msgstr "Biologisk"

#: glade.c:78
msgid "Birth"
msgstr "Födelse"

#: glade.c:81
msgid "Birth Date"
msgstr "Födelsedatum"

#: glade.c:84
msgid "Birth Date "
msgstr "Födelsedatum "

#: glade.c:87
msgid "Birthdate"
msgstr "Födelsedatum"

#: glade.c:90
msgid "Call Number :"
msgstr "Referensnummer:"

#: glade.c:93
msgid "Call Number : "
msgstr "Referensnummer: "

#: glade.c:96
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: glade.c:804
msgid "Cannot revert to a previous database, since one does not exist"
msgstr "Kan inte återgå till tidigare databas eftersom ingen finns"

#: glade.c:99
msgid "Change Photo Description"
msgstr "Ändra fotobeskrivning"

#: glade.c:768
msgid "Changing the gender caused problems with marriage information."
msgstr "Ändring av kön skapade problem med äktenskapsinformationen"

#: glade.c:102
msgid "Children"
msgstr "Barn"

#: glade.c:105
msgid "Choose Parents"
msgstr "Välj föräldrar"

#: glade.c:108
msgid "Choose Spouse"
msgstr "Välj gifte"

#: glade.c:111
msgid "Choose source information"
msgstr "Välj information om källan"

#: glade.c:114
msgid "City :"
msgstr "Stad:"

#: glade.c:117
msgid "City/County : "
msgstr "Stad/län: "

#: glade.c:120
msgid "Comments :"
msgstr "Kommentarer:"

#: glade.c:123
msgid "Complete"
msgstr "Fullständig"

#: glade.c:126
msgid "Contents"
msgstr "Innehåll"

#: glade.c:773
msgid "Convert to private copy"
msgstr "Översätt till privat kopia"

#: glade.c:799 glade.c:800 glade.c:801
msgid "Could not create "
msgstr "Kunde inte skapa "

#: glade.c:784
msgid "Could not read "
msgstr "Kunde inte läsa "

#: glade.c:129
msgid "Country  :"
msgstr "Land:"

#: glade.c:132
msgid "Country :"
msgstr "Land:"

#: glade.c:135
msgid "Creates a new event from the above data"
msgstr "Skapar ny händelse utifrån ovanstående data"

#: glade.c:785
msgid "Currently only JPEG files are supported"
msgstr "För närvarande stöds bara JPEG-filer"

#: glade.c:138
msgid "Custom Colors"
msgstr "Anpassade färger"

#: glade.c:141
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: glade.c:145
msgid "Date :"
msgstr "Datum:"

#: glade.c:148
msgid "Date : "
msgstr "Datum: "

#: glade.c:151
msgid "Date Format : "
msgstr "Datumformat: "

#: glade.c:154
msgid "Death"
msgstr "Död"

#: glade.c:157
msgid "Death Date "
msgstr "Dödsdatum "

#: glade.c:719
msgid "December"
msgstr "december"

#: glade.c:162
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: glade.c:165
msgid "Delete Person"
msgstr "Ta bort person"

#: glade.c:168
msgid "Delete Photo"
msgstr "Ta bort foto"

#: glade.c:171
msgid "Delete the selected event"
msgstr "Ta bort den valda händelsen"

#: glade.c:174
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: glade.c:177
msgid "Description :"
msgstr "Beskrivning:"

#: glade.c:180
msgid "Description : "
msgstr "Beskrivning: "

#: glade.c:183
msgid "Display Formats"
msgstr "Visningsformat"

#: glade.c:186
msgid "Display active person's family relationships"
msgstr "Visa den aktiva personens familjeband"

#: glade.c:189
msgid "Display list of people"
msgstr "Visa lista över personer"

#: glade.c:192
msgid "Do not display alternate names in person list"
msgstr "Visa inte alternativa namn i personlista"

#: glade.c:195
msgid "Do not make a private copy"
msgstr "Skapa inte en privat kopia"

#: glade.c:802
msgid "Do you really wish to delete "
msgstr "Vill du verkligen ta bort "

#: glade.c:803
msgid ""
"Do you wish to abandon your changes and revert to the last saved database?"
msgstr "Vill du ignorera dina ändringar och återgå till den senast sparade databasen?"

#: glade.c:793
msgid "Do you wish to delete all entries and create a new database?"
msgstr "Vill du ta bort all information och skapa en ny databas?"

#: glade.c:792
msgid "Do you wish to save the changes?"
msgstr "Vill du spara ändringarna?"

#: glade.c:806
msgid "Do you wish to set "
msgstr "Vill du ställa in "

#: glade.c:198
msgid "Edit Bookmarks"
msgstr "Redigera bokmärken"

#: glade.c:772 glade.c:776
msgid "Edit Description"
msgstr "Redigera beskrivning"

#: glade.c:201
msgid "Edit Marriage"
msgstr "Redigera äktenskap"

#: glade.c:204
msgid "Edit Person"
msgstr "Redigera person"

#: glade.c:771 glade.c:775
msgid "Edit Photo"
msgstr "Redigera foto"

#: glade.c:207
msgid "Edit marriage information"
msgstr "Redigera äktenskapsinformation"

#: glade.c:210
msgid "Edit the active person's marriages"
msgstr "Redigera den aktiva personens äktenskap"

#: glade.c:213
msgid "Enable Custom Colors"
msgstr "Använd anpassade färger"

#: glade.c:216
msgid "Entry Formats"
msgstr "Format för inmatning"

#: glade.c:219
msgid "Even Row Background : "
msgstr "Bakgrund för jämna rader: "

#: glade.c:222
msgid "Even Row Foreground : "
msgstr "Förgrund för jämna rader: "

#: glade.c:225
msgid "Event"
msgstr "Händelse"

#: glade.c:228
msgid "Event Type :"
msgstr "Typ av händelse:"

#: glade.c:231
msgid "Event Type : "
msgstr "Typ av händelse: "

#: glade.c:234
msgid "Events"
msgstr "Händelser"

#: glade.c:237
msgid "Exchange active person and displayed spouse"
msgstr "Byt aktuell person och visat gifte"

#: glade.c:240
msgid "Export"
msgstr "Exportera"

#: glade.c:796
msgid "Failure reading "
msgstr "Kunde in läsa in "

#: glade.c:243
msgid "Family"
msgstr "Familj"

#: glade.c:246
msgid "Father :"
msgstr "Fader:"

#: glade.c:249
msgid "Father : "
msgstr "Fader: "

#: glade.c:709
msgid "February"
msgstr "februari"

#: glade.c:252
msgid "File : "
msgstr "Fil: "

#: glade.c:255
msgid "Filter :"
msgstr "Filter:"

#: glade.c:698
msgid "Firstname Surname"
msgstr "Förnamn Efternamn"

#: glade.c:258
msgid "Formats"
msgstr "Format"

#: glade.c:261
msgid "From"
msgstr "Från"

#: glade.c:264
msgid "From : "
msgstr "Från: "

#: glade.c:267
msgid "Gallery"
msgstr "Fotoalbum"

#: glade.c:270
msgid "Gender"
msgstr "Kön"

#: glade.c:273
msgid "Gender : "
msgstr "Kön: "

#: glade.c:276
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: glade.c:279
msgid "Generate reports"
msgstr "Skapa rapporter"

#: glade.c:282
msgid "Given Name :"
msgstr "Förnamn:"

#: glade.c:285
msgid "Given Name : "
msgstr "Förnamn: "

#: glade.c:288
msgid "Go"
msgstr "Gå"

#: glade.c:291
msgid "Go to Bookmark"
msgstr "Gå till bokmärke"

#: glade.c:294
msgid "Gramps"
msgstr "Gramps"

#: glade.c:786
msgid "Gramps (Genealogical Research and Analysis Management "
msgstr "Gramps (Genealogical Research and Analysis Managment "

#: glade.c:297
msgid "Gramps - Add Child"
msgstr "Gramps - Lägg till barn"

#: glade.c:300
msgid "Gramps - Add New Child"
msgstr "Gramps - lägg till nytt barn"

#: glade.c:303
msgid "Gramps - Choose Parents"
msgstr "Gramps - Välj föräldrar"

#: glade.c:306
msgid "Gramps - Choose Spouse"
msgstr "Gramps - Välj gifte"

#: glade.c:309
msgid "Gramps - Edit Bookmarks"
msgstr "Gramps - Redigera bokmärken"

#: glade.c:312
msgid "Gramps - Edit Person"
msgstr "Gramps - Redigera person"

#: glade.c:315
msgid "Gramps - Getting Started"
msgstr "Gramps - Komma igång"

#: glade.c:318
msgid "Gramps - Marriage Editor"
msgstr "Gramps - Äktenskapsredigeraren"

#: glade.c:321
msgid "Gramps - Plugin Selection"
msgstr "Gramps - Välj insticksmodul"

#: glade.c:324
msgid "Gramps - Preferences"
msgstr "Gramps - Inställningar"

#: glade.c:327
msgid "Gramps - Report Selection"
msgstr "Gramps - Välj rapporter"

#: glade.c:330
msgid "Gramps - Select File"
msgstr "Gramps - Välj fil"

#: glade.c:333
msgid "Gramps - Select a picture"
msgstr "Gramps - Välj en bild"

#: glade.c:336
msgid "Gramps - Source Editor"
msgstr "Gramps - Källredigerare"

#: glade.c:339
msgid "Gramps Startup Druid"
msgstr "Gramps uppstartsguide"

#: glade.c:342
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: glade.c:701
msgid "Illegal Date"
msgstr "Ogiltigt datum "

#: glade.c:345
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

#: glade.c:348
msgid "Invert"
msgstr "Invertera"

#: glade.c:708
msgid "January"
msgstr "januari"

#: glade.c:714
msgid "July"
msgstr "juli"

#: glade.c:713
msgid "June"
msgstr "juni"

#: glade.c:778
msgid "Landscape"
msgstr "Liggande"

#: glade.c:795
msgid "Loading "
msgstr "Laddar "

#: glade.c:351
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: glade.c:354
msgid "Make Primary"
msgstr "Gör till primärt"

#: glade.c:357
msgid "Make the active person the default person"
msgstr "Gör den aktuella personen proband"

#: glade.c:360
msgid "Make the current father the active person"
msgstr "Gör fadern aktuell person"

#: glade.c:363
msgid "Make the current mother the active person"
msgstr "Gör modern aktiv person"

#: glade.c:366
msgid "Make the default person the active person"
msgstr "Gör probanden aktiv person"

#: glade.c:369
msgid "Make the selected child the active person"
msgstr "Gör det valda barnet aktiv person"

#: glade.c:710
msgid "March"
msgstr "mars"

#: glade.c:372
msgid "Marriage Editor"
msgstr "Äktenskapsredigeraren"

#: glade.c:375
msgid "Marriage/Family Editor"
msgstr "Äktenskaps-/Familjeredigeraren"

#: glade.c:712
msgid "May"
msgstr "maj"

#: glade.c:378
msgid "Mother :"
msgstr "Moder:"

#: glade.c:381
msgid "Mother : "
msgstr "Moder: "

#: glade.c:386
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: glade.c:389
msgid "Name :"
msgstr "Namn:"

#: glade.c:392
msgid "Name Format : "
msgstr "Namnformat: "

#: glade.c:395
msgid "Names"
msgstr "Namn"

#: glade.c:398
msgid "Natural"
msgstr "Äkta"

#: glade.c:401
msgid "New Person"
msgstr "Ny person"

#: glade.c:404
msgid "Nick Name :"
msgstr "Smeknamn:"

#: glade.c:805
msgid "No default/home person has been set"
msgstr "Ingen proband är vald"

#: glade.c:779
msgid "No description was provided"
msgstr "Det finns ingen beskrivning"

#: glade.c:407
msgid "Notes"
msgstr "Anteckningar"

#: glade.c:718
msgid "November"
msgstr "november"

#: glade.c:410
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: glade.c:717
msgid "October"
msgstr "oktober"

#: glade.c:413
msgid "Odd Row Background : "
msgstr "Bakgrund för ojämna rader:"

#: glade.c:416
msgid "Odd Row Foreground : "
msgstr "Förgrund för jämna rader:"

#: glade.c:419
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: glade.c:422
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#: glade.c:425
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: glade.c:428
msgid "Pedegree"
msgstr "Anor"

#: glade.c:431
msgid "People"
msgstr "Personer"

#: glade.c:434
msgid "Person"
msgstr "Person"

#: glade.c:437
msgid "Person : "
msgstr "Person: "

#: glade.c:440
msgid "Person _List"
msgstr "Person_lista"

#: glade.c:443
msgid "Phone :"
msgstr "Telefonnummer:"

#: glade.c:446
msgid "Photo"
msgstr "Foto"

#: glade.c:449
msgid "Photos"
msgstr "Foton"

#: glade.c:452
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

#: glade.c:455
msgid "Place"
msgstr "Plats"

#: glade.c:458
msgid "Place :"
msgstr "Plats:"

#: glade.c:461
msgid "Place : "
msgstr "Plats: "

#: glade.c:769
msgid "Please check the person's marriage relationships"
msgstr "Var vänlig kontrollera personens familjeband"

#: glade.c:464
msgid "Please enjoy using Gramps."
msgstr "Hoppas du tycker om Gramps."

#: glade.c:467
msgid ""
"Please enter following information.  You can change it at \n"
"anytime in the program's preference settings"
msgstr ""
"Var vänlig och ange följande information. Du kan ändra det\n"
"när som helst i programmets inställningar"

#: glade.c:777
msgid "Portrait"
msgstr "Stående"

#: glade.c:472
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsvisa"

#: glade.c:787
msgid "Programming System) is a personal genealogy program that "
msgstr "Programming System) är ett genealogiprogram för privatpersoner, som  "

#: glade.c:475
msgid "Publication Info : "
msgstr "Publikationsinformation:"

#: glade.c:478
msgid "Publication Information :"
msgstr "Publikationsinformation:"

#: glade.c:481
msgid "Qualifier : "
msgstr "Sökvillkor:"

#: glade.c:484
msgid "Relationship Type : "
msgstr "Typ av släktskap:"

#: glade.c:487
msgid "Reletivity - Source Information"
msgstr "Släktskap - Källinformation"

#: glade.c:490
msgid "Remove Child"
msgstr "Ta bort barn"

#: glade.c:493
msgid "Remove current spouse"
msgstr "Ta bort aktuellt gifte"

#: glade.c:496
msgid "Report Selection"
msgstr "Val av rapport"

#: glade.c:499
msgid "Reports"
msgstr "Rapporter"

#: glade.c:502
msgid "Researcher"
msgstr "Forskare"

#: glade.c:505
msgid "Researcher Information"
msgstr "Forskarinformation"

#: glade.c:508
msgid "Revert to last saved database"
msgstr "Återgå till senast sparade databas"

#: glade.c:511
msgid "Run a tool"
msgstr "Använd ett verktyg"

#: glade.c:514
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: glade.c:517
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: glade.c:797
msgid "Saving "
msgstr "Sparar"

#: glade.c:520
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"

#: glade.c:523
msgid "Select Source"
msgstr "Välj källa"

#: glade.c:526
msgid "Select a photo"
msgstr "Välj ett foto"

#: glade.c:529
msgid "Select a picture"
msgstr "Välj en bild"

#: glade.c:532
msgid "Select a report from those available on the left."
msgstr "Välj en rapport till vänster."

#: glade.c:535
msgid "Select a tool from those available on the left."
msgstr "Välj ett verktyg till vänster."

#: glade.c:538
msgid "Select information source"
msgstr "Välj källa till informationen"

#: glade.c:541
msgid "Select the active person's parents"
msgstr "Välj den aktiva personens föräldrar"

#: glade.c:544
msgid "Select the source of the information"
msgstr "Välj källa till informationen"

#: glade.c:716
msgid "September"
msgstr "september"

#: glade.c:547
msgid "Show active person's anscestors"
msgstr "Visa den aktiva personens anor"

#: glade.c:550
msgid "Show only those not currently a child in a family"
msgstr "Visa enbart de som inte är barn i en familj"

#: glade.c:554
msgid "Source"
msgstr "Källa"

#: glade.c:557
msgid "Source Editor"
msgstr "Källredigerare"

#: glade.c:560
msgid "Source Information"
msgstr "Källinformation"

#: glade.c:563
msgid "Spouse : "
msgstr "Gifte: "

#: glade.c:566
msgid "State/Province :"
msgstr "Stat/Provins:"

#: glade.c:569
msgid "State/Province : "
msgstr "Stat/Provins: "

#: glade.c:572
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: glade.c:575
msgid "Status : "
msgstr "Status: "

#: glade.c:578
msgid "Suffix :"
msgstr "Suffix:"

#: glade.c:581
msgid "Surname :"
msgstr "Efternamn:"

#: glade.c:584
msgid "Surname : "
msgstr "Efternamn: "

#: glade.c:699
msgid "Surname, Firstname"
msgstr "Efternamn, Förnamn"

#: glade.c:587
msgid "Text :"
msgstr "Text:"

#: glade.c:590
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: glade.c:593
msgid "Title :"
msgstr "Titel:"

#: glade.c:596
msgid "Title : "
msgstr "Titel: "

#: glade.c:599
msgid "To"
msgstr "Till"

#: glade.c:602
msgid "To : "
msgstr "Till: "

#: glade.c:605
msgid "Tool Selection"
msgstr "Val av verktyg"

#: glade.c:608
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

#: glade.c:700
msgid "Unknown Format"
msgstr "Okänt format"

#: glade.c:791
msgid "Unsaved changes exist in the current database\n"
msgstr "Osparade ändringar finns i den aktuella databasen\n"

#: glade.c:613
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: glade.c:616
msgid "Updates the selected event with the above data"
msgstr "Uppdatera den valda händelsen med ovanstående data"

#: glade.c:619
msgid "Use tabbed pages"
msgstr "Använd sidor med flikar"

#: glade.c:622
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: glade.c:625
msgid "Value :"
msgstr "Värde:"

#: glade.c:770 glade.c:774
msgid "View Photo"
msgstr "Titta på foto"

#: glade.c:628
msgid "Volume/Film/Page :"
msgstr "Volym/Film/Sida:"

#: glade.c:631
msgid "Web Address"
msgstr "Webbadress"

#: glade.c:634
msgid "Web Address : "
msgstr "Webbadress: "

#: glade.c:637
msgid ""
"Welcome to Gramps, the Genealogical Research\n"
"and Analysis Management Programming System.\n"
"\n"
"Since this is the first time you have run the program,\n"
"some information about you needs to be gathered.\n"
"\n"
"This information is used to establish your ownership\n"
"and copyright of the data you record. You may\n"
"choose not to provide some or all of the requested \n"
"information."
msgstr ""
"Välkommen till Gramps, programsystemet för genealogi-\n"
"forskning och -analyshantering.\n"
"\n"
"Eftersom detta är första gången du kör programmet, \n"
"måste en del information om dig samlas in.\n"
"\n"
"Denna information används för att ange ditt ägande \n"
"och upphovsrätt på den data du lagrar. Du kan\n"
"välja att inte svara på något av, eller endast\n"
"en del av, den information som efterfrågas."

#: glade.c:650
msgid "ZIP/Postal Code :"
msgstr "Postnummer:"

#: glade.c:653
msgid "Zip/Postal Code :"
msgstr "Postnummer:"

#: glade.c:656
msgid "Zip/Postal Code : "
msgstr "Postnummer: "

#: glade.c:659
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmärken"

#: glade.c:662
msgid "_Default Person"
msgstr "_Proband"

#: glade.c:665
msgid "_Family"
msgstr "_Familj"

#: glade.c:668
msgid "_Import"
msgstr "_Importera"

#: glade.c:671
msgid "_New File"
msgstr "_Ny fil"

#: glade.c:674
msgid "_Pedegree"
msgstr "_Anor"

#: glade.c:677
msgid "_Revert"
msgstr "_Återgå"

#: glade.c:733 glade.c:742 glade.c:752 glade.c:753
msgid "about"
msgstr "om"

#: glade.c:732 glade.c:741
msgid "abt"
msgstr "om"

#: glade.c:740 glade.c:748
msgid "aft"
msgstr "efter"

#: glade.c:739 glade.c:747 glade.c:755
msgid "after"
msgstr "efter"

#: glade.c:723
msgid "apr"
msgstr "apr"

#: glade.c:736 glade.c:745
msgid "around"
msgstr "omkring"

#: glade.c:727
msgid "aug"
msgstr "aug"

#: glade.c:738 glade.c:749
msgid "bef"
msgstr "före"

#: glade.c:737 glade.c:746 glade.c:754
msgid "before"
msgstr "före"

#: glade.c:788
msgid "can be extended by using the Python programming language."
msgstr "kan utökas med hjälp av programmeringsspråket Python."

#: glade.c:735 glade.c:744
msgid "circa"
msgstr "cirka"

#: glade.c:731
msgid "dec"
msgstr "dec"

#: glade.c:680
msgid "email :"
msgstr "e-post:"

#: glade.c:734 glade.c:743
msgid "est"
msgstr "uppstattad"

#: glade.c:721
msgid "feb"
msgstr "feb"

#: glade.c:683 glade.c:790
msgid "female"
msgstr "kvinna"

#: glade.c:704 glade.c:706
msgid "from"
msgstr "från"

#: glade.c:767
msgid "ignored as the date of the event."
msgstr "ignoreras som datum för händelsen."

#: glade.c:720
msgid "jan"
msgstr "jan"

#: glade.c:726
msgid "jul"
msgstr "jul"

#: glade.c:725
msgid "jun"
msgstr "jun"

#: glade.c:686
msgid "label199"
msgstr "label199"

#: glade.c:689
msgid "label2"
msgstr "label2"

#: glade.c:692
msgid "label200"
msgstr "label200"

#: glade.c:695 glade.c:789
msgid "male"
msgstr "man"

#: glade.c:722
msgid "mar"
msgstr "mar"

#: glade.c:724
msgid "may"
msgstr "maj"

#: glade.c:730
msgid "nov"
msgstr "nov"

#: glade.c:729
msgid "oct"
msgstr "okt"

#: glade.c:728
msgid "sep"
msgstr "sep"

#: glade.c:705 glade.c:707
msgid "to"
msgstr "till"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.