Re: fileutils

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-13 22:38:58

> >  # Swedish messages for fileutils.
> >  # Copyright © 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc.
> 
> Inte 2000, 2001?

Jo, det förståss.

> > N msgid "cannot create directory %s"
> > N msgstr "kan inte skapa katalog %s"
> 
> "kan inte skapa katalogen %s"
> Hej Göran!

:-)

Nej du. Jag fortsätter nog mitt bruk av oböjt substantiv som fast
apposition i sådana här fall.

(Ja, jag har läst lite grammatikböcker sedan sist. Så nu vet jag de
grammatiska termerna för min användning av substantiv på det här
titelliknande sättet. Ett av exemplen i Svenska akademiens grammatik
var förresten lite lustigt i sammanhanget: "med adress Lund"! En
händelse som ser ut som en tanke. :-)

> > N msgid "invalid group name %s"
> > N msgstr "felaktigt gruppnamn %s"
> 
> Eller "gruppnamnet %s är felaktigt".
> 
> 
> > N msgid "invalid group number %s"
> > N msgstr "felaktigt gruppnummer %s"
> 
> Eller "gruppnumret %s är felaktigt". Men man ska kanske försöka bevara
> strukturen på meddelandena.

Genom att ha det utpekade sist (eller först) så ser man det snabbare.
Jag tror jag behåller strukturen.

> > N msgid "getting attributes of %s"
> > N msgstr "hämtar attribut på %s"
> 
> "attribut för" kanske?

Jag var lite osäker på vad jag skulle skriva där. Så om du tycker
"attribut för" är bättre så tar vi det.

> > N msgid "invalid character %s in mode string %s"
> > N msgstr "ogiltigt tecken %s i rättighetssträng %s"
> 
> Ett blanksteg för mycket.

Oj.

> Sedan vill jag gärna ha "rättighetssträngen",
> men det hade du nog kunnat gissa...

Ok, för den här gången.

> > N msgid "neither symbolic link %s nor referent has been changed\n"
> > N msgstr "varken symbolisk länk %s eller det den refererar har ändrats\n"
> 
> "varken den symboliska länken %s eller det den refererar till har
> ändrats\n" kanske?

Refererar en symbolisk länk TILL något? Refererar den inte bara
något? (I övrigt kan du få som du vill.)

> > N msgid "failed to change ownership of %s to %s\n"
> > N msgstr "misslyckades att ändra ägare av %s till %s\n"
> 
> "misslyckades med", tycker jag.

Det blir så väldigt långt. Är "kunde inte ändra ägare ..." ok?

> > N msgid "changing group of %s"
> > N msgstr "ändrar grupp för %s"
> 
> I så fall här också. Det finns ju ett begränsat antal möjliga ägare och
> grupper.

Tycker du att det är bättre med "byter" så har jag inget emot det.
Även om jag inte förstod vad det begränsade urvalet av möjliga ägare
har med saken att göra.

> > N "till inloggningsgrupp om underförstedd av \":\". ÄGARE och GRUPP kan vara\n"
>                     ^
> å

Just det!

> > N msgid "cannot lseek %s"
> > N msgstr "kan inte söka %s"
> 
> "spola" kanske? Fat jag vet inte om det är bättre.

Jag känner mig också lite tveksam om det är bättre. Och eftersom mitt
förslag är närmare engelskans, vilket kan hjälpa förståelsen för den
som känner till systemanropet, tror jag att jag behåller det.
Åtminstone tills jag hört mer tydlig argumentation.

> > N msgid "cannot overwrite non-directory %s with directory %s"
> > N msgstr "kan inte ersätta en icke-katalog %s med en katalog %s"
> 
> Ett blanksteg för mycket.

Ok.

> > N msgid "cannot overwrite directory %s with non-directory"
> > N msgstr "kan inte ersätta en katalog %s med något annat"
> 
> Här kallar du det "något annat", tidigare kallade du det "icke-katalog".

Jag var inte så förtjust i uttrycket "icke-katalog". I det första
fallet skulle det blivit för långt att skriva "kan inte ersätta något
som inte är en katalog %s med en katalog %s", men i det senare fallet
kunde jag ha en kortare formulering och då valde jag det. Men det
kanske är bättre att vara orginalet mer trogen?

> > N msgid "%s: overwrite %s, overriding mode %04lo? "
> > N msgstr "%s: ersätt %s, åsidosätt rättigheterna %04lo? "
> 
> Det här blir inte så lyckat på svenska. På engelska är det "skriv över
> %s och därmed åsidosätt rättigheterna", men den betydelsen har du inte
> fått med i översättningen. Läser man översättningen har sammanhanget
> mellan överskrivningen och åsidosättningen av rättigheterna gått
> förlorad, tycker jag.
> 
> "%s: skriv över %s och åsidosätt därmed rättigheterna %04lo? "
> 
> tycker jag. och:et behövs på svenska, om man inte vill komma på någon
> form av "...därmed åsidosättandes...", men det gillar jag inte riktigt.

Det ligger definitivt något i vad du säger. En formulering jag kom på
nu när jag tittade på det igen vore

 "%s: ersätt %s trots rättigheterna %04lo? "

Det blir kortare. (Annars kan jag tänka mig din formulering också,
men jag gillar ju att hålla det kort.)

> > N msgid "%s: overwrite %s? "
> > N msgstr "%s: ersätt %s? "
> 
> Kanske "skriv över" istället för "ersätt", men jag vet inte rikitgt om
> det ena är bättre än det andra.

Det är mer ordagrannt och är inte fel, så varför inte.

> > N msgid "cannot move directory onto non-directory: %s -> %s"
> > N msgstr "kan inte flytta en katalog till något annat än en katalog: %s -> %s"
> 
> Se diskussionen om "något annat", "icke-katalog", och nu även "något
> annat än en katalog".

Jag inser inkonsistensen. Man skulle kunna tänka sig att stryka "än
en katalog" här också. Men möjligen är det tydligast att hålla sig
till icke-katalog genomgående.

> > N msgid "backing up %s would destroy source; %s not moved"
> > N msgstr "säkerhetskopiering av %s skulle förstöra källan; %s inte flyttad"
> 
> Du vet att jag ogillar dubbla blanksteg på svenska =)
> Ändrar du så får du ändra på fler ställen.

Jag har nog gjort det konsekvent i fileutils (tror jag), så jag låter
det vara kvar.

> > N msgid "%s has unknown file type"
> > N msgstr "%s: har okänd filtyp"
> 
> Inget kolon!

Nej, det skulle det visst inte vara.

> > N msgid "cannot un-backup %s"
> > N msgstr "kan backa säkerhetskopia %s"
> 
> Nej, tvärtom!¹

Ett litet "inte" tillagt.

> > N msgid "file system type %s both selected and excluded"
> > N msgstr "filsystemtypen %s är både vald och exkluderad"
> 
> filsystemStypen kanske?

Bruket är ju lite vacklande när man behöver s vid sammanskrivningar
och när man inte behöver det. Men om du vill ha det här kan jag gå
med på det.

> >  #: src/ls.c:1127
> > N msgid ""
> > N "Warning: the meaning of `-H' will change in the future to conform to POSIX.\n"
> > N "Use `--si' for the old meaning."
> > N msgstr ""
> > N "Varning: betydelsen av \"-H\" kommer att ändra i framtiden för att följa POSIX.\n"
> > N "Använd \"--si\" för den gamla betydelsen."
> 
> "kommer att ändraS" kanske.

Inte bara kanske!

> >  #: src/ls.c:1374
> > N msgid "%a %b %d %H:%M:%S %Y"
> > N msgstr "%a %d %b %H.%M.%S %Y"
> > N 
> >  #: src/ls.c:1377
> > N msgid "%b %e %Y"
> > N msgstr "%e %b %Y"
> > N 
> >  #: src/ls.c:1378
> > N msgid "%b %e %H:%M"
> > N msgstr "%e %b %H.%M"
> 
> Wooohooo, innebär detta att ls kommer att stöda korrekt lokaliserade
> datum och tider?

Jag har inte kollat i koden, men jag antar det. Det är ju precis de
engelska mönster som används i dagens ls.

> I så fall försvinner en av de värsta lokaliseringssynderna genom tiderna
> (och som jag också har buggrapporterat =)

Det kanske hjälpt. I varje fall om du rapporterat till fileutils
utvecklare, och inte bara till paketeraren på Red Hat.

> > N msgid "cannot set permissions of fifo `%s'"
> > N msgstr "kan inte sätta rättigheter på fifo %s"
> 
> Varför inte citattecken?

Orginalet har ju tagit bort nästan alla citationstecken, så jag tog
väl bort de här av bara farten. (Egentligen skulle de nog också
tagits bort i orginalet.

> > N msgid "cannot set permissions of `%s'"
> > N msgstr "kan inte sätta rättigheter på katalog %s"
> 
> Hur vet du att det är en katalog?

Ja, det kan man verkligen fråga sig!

> Vad hände med citattecknen?

Samma som ovan, antagligen

> > N msgid "cannot unlink %s"
> > N msgstr "kan inte ta bort %s"
> 
> Var översättningen av "unlink" till "ta bort" medveten?

Det var ett fall där jag funderade på hur jag skulle göra, hur
ordagrann jag bore vara. Är det bättre att skriva "avlänka"?

> > N "Ta bort (avlänka, unlink) FIL(er).\n"
> 
> Måste man ha med "unlink" i översättningen? "Avlänka" hade jag nog
> kunnat gissa mig till vad det betydde. Inte mer kryptiskt än "unlink" i
> alla fall.

Jag behöll unlink eftersom det är ett (systemanrops)namn också. Samma
tvekan som ovan. Men du har kanske rätt, "avlänka" kanske är
tillräckligt uppenbart.

> > N msgid "%s: renamed to %s"
> > N msgstr "%s: namnändrat till %s? "
> 
> Nejdu. Inget frågetecken.

Nej, var kan de ha kommit ifrån?

> Jag brydde mig inte om att granska de där rysligt stora
> --help-meddelandena, jag hoppas du förlåter mig.

Självklart! Jag får tacka så mycket för hjälpen!

(Om någon annan vill titta på hjälpmeddelandena är de väldigt
välkomna. Det är nog störst risk att missa någon viktig detalj, typ
en flagga av ett dussin, i ett sådant meddelande. Och eftersom jag
missat några viktiga detaljer på ett par ställen i de korta
meddelandena ...)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.