Re: Gramps

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-12 22:30:09

Bo Rosen writes:
> Om jag nu ändå måste lära mig emacs, ska jag nog se till att inte lära
> mig just "sök och ersätt".

Det finns i emacs något som heter "query-replace".  Det betyder att
den söker och ersätter, men frågar om varje.  Det kanske vore något?
:-)

(Det är möjligt att samma sak finns i Gedit, jag kan inget om Gedit.)

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.