Gramps igen

From: Bo Rosen (bo.rosen_at_home.se)
Date: 2001-05-12 11:07:54

Hej!

Här kommer så en ny och förbättrad version.
Jag har inte så många kommentarer, förutom att 

#: template.strings:366
msgid "Make the default person the active person"
msgstr "Gå till probanden"

Om jag inte sett fel, är detta ett tool tip (som översätts hur?) till en
hemknapp á la webbläsare. Därför den något annorlunda översättningen.

Allt går inte att kolla hur det funkar än, t ex Status som finns på
några ställen, det kan vara civilstånd som avses.

Bosse

# Svenska meddelanden i Gramps.
# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
# Bo Rosén <bo.rosen@home.se>, 2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Gramps 0.1.3b2\n"
"POT-Creation-Date: 2001-05-10 08:06-0600\n"
"PO-Revision-Date: 2001-05-12 10:25+0200\n"
"Last-Translator: Bo Rosén <bo.rosen@home.se>\n"
"Language-Team: Swedish <sv@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: template.strings:12
msgid "Add"
msgstr "Lägg till"

#: template.strings:15
msgid "Add Bookmark"
msgstr "Lägg till bokmärke"

#: template.strings:18
msgid "Add Child"
msgstr "Lägg till barn"

#: template.strings:21
msgid "Add Existing Child"
msgstr "Lägg till existerande barn"

#: template.strings:24
msgid "Add New Child"
msgstr "Lägg till nytt barn"

#: template.strings:27
msgid "Add Person"
msgstr "Lägg till person"

#: template.strings:30
msgid "Add Photo"
msgstr "Lägg till foto"

#: template.strings:33
msgid "Add a new spouse"
msgstr "Lägg till nytt gifte"

#: template.strings:36
msgid "Address :"
msgstr "Adress:"

#: template.strings:39
msgid "Address : "
msgstr "Adress: "

#: template.strings:42
msgid "Addresses"
msgstr "Adresser"

#: template.strings:45
msgid "Adopted"
msgstr "Adopterad"

#: template.strings:48
msgid "Alternate Names"
msgstr "Alternativa namn"

#: template.strings:51
msgid "Appearance"
msgstr "Utseende"

#: template.strings:54
msgid "Attribute"
msgstr "Egenskap"

#: template.strings:57
msgid "Attribute :"
msgstr "Egenskap:"

#: template.strings:60
msgid "Attributes"
msgstr "Egenskaper"

#: template.strings:63
msgid "Author"
msgstr "Författare"

#: template.strings:66
msgid "Author :"
msgstr "Författare:"

#: template.strings:69
msgid "Author : "
msgstr "Författare: "

#: template.strings:72
msgid "Automatically load last database"
msgstr "Läs in förra databasen automatiskt"

#: template.strings:75
msgid "Biological"
msgstr "Biologisk"

#: template.strings:78
msgid "Birth"
msgstr "Födelse"

#: template.strings:81
msgid "Birth Date"
msgstr "Födelsedatum"

#: template.strings:84
msgid "Birth Date "
msgstr "Födelsedatum "

#: template.strings:87
msgid "Birthdate"
msgstr "Födelsedatum"

#: template.strings:90
msgid "Call Number :"
msgstr "Referensnummer:"

#: template.strings:93
msgid "Call Number : "
msgstr "Referensnummer: "

#: template.strings:96
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"

#: template.strings:99
msgid "Change Photo Description"
msgstr "Ändra fotobeskrivning"

#: template.strings:102
msgid "Children"
msgstr "Barn"

#: template.strings:105
msgid "Choose Parents"
msgstr "Välj föräldrar"

#: template.strings:108
msgid "Choose Spouse"
msgstr "Välj gifte"

#: template.strings:111
msgid "Choose source information"
msgstr "Välj information om källan"

#: template.strings:114
msgid "City :"
msgstr "Stad:"

#: template.strings:117
msgid "City/County : "
msgstr "Stad/län: "

#: template.strings:120
msgid "Comments :"
msgstr "Kommentarer:"

#: template.strings:123
msgid "Complete"
msgstr "Fullständig"

#: template.strings:126
msgid "Contents"
msgstr "Innehåll"

#: template.strings:129
msgid "Country  :"
msgstr "Land:"

#: template.strings:132
msgid "Country :"
msgstr "Land:"

#: template.strings:135
msgid "Creates a new event from the above data"
msgstr "Skapar ny händelse utifrån ovanstående data"

#: template.strings:138
msgid "Custom Colors"
msgstr "Anpassade färger"

#: template.strings:141
msgid "Date"
msgstr "Datum"

#: template.strings:145
msgid "Date :"
msgstr "Datum:"

#: template.strings:148
msgid "Date : "
msgstr "Datum: "

#: template.strings:151
msgid "Date Format : "
msgstr "Datumformat: "

#: template.strings:154
msgid "Death"
msgstr "Död"

#: template.strings:157
msgid "Death Date "
msgstr "Dödsdatum "

#: template.strings:162
msgid "Delete"
msgstr "Ta bort"

#: template.strings:165
msgid "Delete Person"
msgstr "Ta bort person"

#: template.strings:168
msgid "Delete Photo"
msgstr "Ta bort foto"

#: template.strings:171
msgid "Delete the selected event"
msgstr "Ta bort den valda händelsen"

#: template.strings:174
msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

#: template.strings:177
msgid "Description :"
msgstr "Beskrivning:"

#: template.strings:180
msgid "Description : "
msgstr "Beskrivning: "

#: template.strings:183
msgid "Display Formats"
msgstr "Visningsformat"

#: template.strings:186
msgid "Display active person's family relationships"
msgstr "Visa den aktiva personens familjeband"

#: template.strings:189
msgid "Display list of people"
msgstr "Visa lista över personer"

#: template.strings:192
msgid "Do not display alternate names in person list"
msgstr "Visa inte alternativa namn i personlista"

#: template.strings:195
msgid "Do not make a private copy"
msgstr "Skapa inte en privat kopia"

#: template.strings:198
msgid "Edit Bookmarks"
msgstr "Redigera bokmärken"

#: template.strings:201
msgid "Edit Marriage"
msgstr "Redigera äktenskap"

#: template.strings:204
msgid "Edit Person"
msgstr "Redigera person"

#: template.strings:207
msgid "Edit marriage information"
msgstr "Redigera äktenskapsinformation"

#: template.strings:210
msgid "Edit the active person's marriages"
msgstr "Redigera den aktiva personens äktenskap"

#: template.strings:213
msgid "Enable Custom Colors"
msgstr "Använd anpassade färger"

#: template.strings:216
msgid "Entry Formats"
msgstr "Format för inmatning"

#: template.strings:219
msgid "Even Row Background : "
msgstr "Bakgrund för jämna rader: "

#: template.strings:222
msgid "Even Row Foreground : "
msgstr "Förgrund för jämna rader: "

#: template.strings:225
msgid "Event"
msgstr "Händelse"

#: template.strings:228
msgid "Event Type :"
msgstr "Typ av händelse:"

#: template.strings:231
msgid "Event Type : "
msgstr "Typ av händelse: "

#: template.strings:234
msgid "Events"
msgstr "Händelser"

#: template.strings:237
msgid "Exchange active person and displayed spouse"
msgstr "Byt aktuell person och visat gifte"

#: template.strings:240
msgid "Export"
msgstr "Exportera"

#: template.strings:243
msgid "Family"
msgstr "Familj"

#: template.strings:246
msgid "Father :"
msgstr "Fader:"

#: template.strings:249
msgid "Father : "
msgstr "Fader:"

#: template.strings:252
msgid "File : "
msgstr "Fil: "

#: template.strings:255
msgid "Filter :"
msgstr "Filter:"

#: template.strings:258
msgid "Formats"
msgstr "Format"

#: template.strings:261
msgid "From"
msgstr "Från"

#: template.strings:264
msgid "From : "
msgstr "Från: "

#: template.strings:267
msgid "Gallery"
msgstr "Fotoalbum"

#: template.strings:270
msgid "Gender"
msgstr "Kön"

#: template.strings:273
msgid "Gender : "
msgstr "Kön: "

#: template.strings:276
msgid "General"
msgstr "Allmänt"

#: template.strings:279
msgid "Generate reports"
msgstr "Skapa rapporter"

#: template.strings:282
msgid "Given Name :"
msgstr "Förnamn:"

#: template.strings:285
msgid "Given Name : "
msgstr "Förnamn: "

#: template.strings:288
msgid "Go"
msgstr "Gå"

#: template.strings:291
msgid "Go to Bookmark"
msgstr "Gå till bokmärke"

#: template.strings:294
msgid "Gramps"
msgstr "Gramps"

#: template.strings:297
msgid "Gramps - Add Child"
msgstr "Gramps - Lägg till barn"

#: template.strings:300
msgid "Gramps - Add New Child"
msgstr "Gramps - lägg till nytt barn"

#: template.strings:303
msgid "Gramps - Choose Parents"
msgstr "Gramps - Välj föräldrar"

#: template.strings:306
msgid "Gramps - Choose Spouse"
msgstr "Gramps - Välj gifte"

#: template.strings:309
msgid "Gramps - Edit Bookmarks"
msgstr "Gramps - Redigera bokmärken"

#: template.strings:312
msgid "Gramps - Edit Person"
msgstr "Gramps - Redigera person"

#: template.strings:315
msgid "Gramps - Getting Started"
msgstr "Gramps - Komma igång"

#: template.strings:318
msgid "Gramps - Marriage Editor"
msgstr "Gramps - Äktenskapsredigeraren"

#: template.strings:321
msgid "Gramps - Plugin Selection"
msgstr "Gramps - Välj insticksmodul"

#: template.strings:324
msgid "Gramps - Preferences"
msgstr "Gramps - Inställningar"

#: template.strings:327
msgid "Gramps - Report Selection"
msgstr "Gramps - Välj rapporter"

#: template.strings:330
msgid "Gramps - Select File"
msgstr "Gramps - Välj fil"

#: template.strings:333
msgid "Gramps - Select a picture"
msgstr "Gramps - Välj en bild"

#: template.strings:336
msgid "Gramps - Source Editor"
msgstr "Gramps - Källredigerare"

#: template.strings:339
msgid "Gramps Startup Druid"
msgstr "Gramps uppstartsguide"

#: template.strings:342
msgid "Home"
msgstr "Hem"

#: template.strings:345
msgid "Internet"
msgstr "Internet"

#: template.strings:348
msgid "Invert"
msgstr "Invertera"

#: template.strings:351
msgid "Location"
msgstr "Plats"

#: template.strings:354
msgid "Make Primary"
msgstr "Gör till primär"

#: template.strings:357
msgid "Make the active person the default person"
msgstr "Gör den aktuella personen proband"

#: template.strings:360
msgid "Make the current father the active person"
msgstr "Gör den aktuella fadern proband"

#: template.strings:363
msgid "Make the current mother the active person"
msgstr "Gör den aktuella modern proband"

#: template.strings:366
msgid "Make the default person the active person"
msgstr "Gå till probanden"

#: template.strings:369
msgid "Make the selected child the active person"
msgstr "Gör det valda barnet proband"

#: template.strings:372
msgid "Marriage Editor"
msgstr "Äktenskapsredigeraren"

#: template.strings:375
msgid "Marriage/Family Editor"
msgstr "Äktenskaps-/Familjeredigeraren"

#: template.strings:378
msgid "Mother :"
msgstr "Moder:"

#: template.strings:381
msgid "Mother : "
msgstr "Moder: "

#: template.strings:386
msgid "Name"
msgstr "Namn"

#: template.strings:389
msgid "Name :"
msgstr "Namn:"

#: template.strings:392
msgid "Name Format : "
msgstr "Namnformat: "

#: template.strings:395
msgid "Names"
msgstr "Namn"

#: template.strings:398
msgid "Natural"
msgstr "Äkta"

#: template.strings:401
msgid "New Person"
msgstr "Ny Person"

#: template.strings:404
msgid "Nick Name :"
msgstr "Smeknamn:"

#: template.strings:407
msgid "Notes"
msgstr "Anteckningar"

#: template.strings:410
msgid "OK"
msgstr "OK"

#: template.strings:413
msgid "Odd Row Background : "
msgstr "Bakgrund för ojämna rader:"

#: template.strings:416
msgid "Odd Row Foreground : "
msgstr "Förgrund för jämna rader:"

#: template.strings:419
msgid "Open"
msgstr "Öppna"

#: template.strings:422
msgid "Open File"
msgstr "Öppna fil"

#: template.strings:425
msgid "Other"
msgstr "Annat"

#: template.strings:428
msgid "Pedegree"
msgstr "Anor"

#: template.strings:431
msgid "People"
msgstr "Personer"

#: template.strings:434
msgid "Person"
msgstr "Person"

#: template.strings:437
msgid "Person : "
msgstr "Person: "

#: template.strings:440
msgid "Person _List"
msgstr "Person_lista"

#: template.strings:443
msgid "Phone :"
msgstr "Telefonnummer:"

#: template.strings:446
msgid "Photo"
msgstr "Foto"

#: template.strings:449
msgid "Photos"
msgstr "Foton"

#: template.strings:452
msgid "Pick a color"
msgstr "Välj en färg"

#: template.strings:455
msgid "Place"
msgstr "Plats"

#: template.strings:458
msgid "Place :"
msgstr "Plats:"

#: template.strings:461
msgid "Place : "
msgstr "Plats: "

#: template.strings:464
msgid "Please enjoy using Gramps."
msgstr "Hoppas du tycker om Gramps"

#: template.strings:467
msgid ""
"Please enter following information.  You can change it at \n"
"anytime in the program's preference settings"
msgstr ""
"Var vänlig och ange följande information. Du kan ändra det\n"
"när som helst i programmets inställningar"

#: template.strings:472
msgid "Preview"
msgstr "Förhandsvisa"

#: template.strings:475
msgid "Publication Info : "
msgstr "Publikationsinformation:"

#: template.strings:478
msgid "Publication Information :"
msgstr "Publikationsinformation:"

#: template.strings:481
msgid "Qualifier : "
msgstr "Sökvillkor:"

#: template.strings:484
msgid "Relationship Type : "
msgstr "Typ av släktskap:"

#: template.strings:487
msgid "Reletivity - Source Information"
msgstr "Släktskap - Källinformation"

#: template.strings:490
msgid "Remove Child"
msgstr "Ta bort barn"

#: template.strings:493
msgid "Remove current spouse"
msgstr "Ta bort aktuellt gifte"

#: template.strings:496
msgid "Report Selection"
msgstr "Val av rapport"

#: template.strings:499
msgid "Reports"
msgstr "Rapporter"

#: template.strings:502
msgid "Researcher"
msgstr "Forskare"

#: template.strings:505
msgid "Researcher Information"
msgstr "Forskarinformation"

#: template.strings:508
msgid "Revert to last saved database"
msgstr "Återgå till senast sparade databas"

#: template.strings:511
msgid "Run a tool"
msgstr "Använd ett verktyg"

#: template.strings:514
msgid "Save"
msgstr "Spara"

#: template.strings:517
msgid "Save File"
msgstr "Spara fil"

#: template.strings:520
msgid "Select File"
msgstr "Välj fil"

#: template.strings:523
msgid "Select Source"
msgstr "Välj källa"

#: template.strings:526
msgid "Select a photo"
msgstr "Välj ett foto"

#: template.strings:529
msgid "Select a picture"
msgstr "Välj en bild"

#: template.strings:532
msgid "Select a report from those available on the left."
msgstr "Välj en rapport från de som finns till vänster."

#: template.strings:535
msgid "Select a tool from those available on the left."
msgstr "Välj ett verktyg från de som finns till vänster."

#: template.strings:538
msgid "Select information source"
msgstr "Välj källa till informationen"

#: template.strings:541
msgid "Select the active person's parents"
msgstr "Välj den aktiva personens föräldrar"

#: template.strings:544
msgid "Select the source of the information"
msgstr "Välj källa till informationen"

#: template.strings:547
msgid "Show active person's anscestors"
msgstr "Visa den aktiva personens anor"

#: template.strings:550
msgid "Show only those not currently a child in a family"
msgstr "Visa enbart de som inte är barn i en familj"

#: template.strings:554
msgid "Source"
msgstr "Källa"

#: template.strings:557
msgid "Source Editor"
msgstr "Källredigerare"

#: template.strings:560
msgid "Source Information"
msgstr "Källinformation"

#: template.strings:563
msgid "Spouse : "
msgstr "Gifte: "

#: template.strings:566
msgid "State/Province :"
msgstr "Stat/Provins:"

#: template.strings:569
msgid "State/Province : "
msgstr "Stat/Provins: "

#: template.strings:572
msgid "Status"
msgstr "Status"

#: template.strings:575
msgid "Status : "
msgstr "Status: "

#: template.strings:578
msgid "Suffix :"
msgstr "Suffix:"

#: template.strings:581
msgid "Surname :"
msgstr "Efternamn:"

#: template.strings:584
msgid "Surname : "
msgstr "Efternamn: "

#: template.strings:587
msgid "Text :"
msgstr "Text:"

#: template.strings:590
msgid "Title"
msgstr "Titel"

#: template.strings:593
msgid "Title :"
msgstr "Titel:"

#: template.strings:596
msgid "Title : "
msgstr "Titel: "

#: template.strings:599
msgid "To"
msgstr "Till"

#: template.strings:602
msgid "To : "
msgstr "Till: "

#: template.strings:605
msgid "Tool Selection"
msgstr "Val av verktyg"

#: template.strings:608
msgid "Tools"
msgstr "Verktyg"

#: template.strings:613
msgid "Update"
msgstr "Uppdatera"

#: template.strings:616
msgid "Updates the selected event with the above data"
msgstr "Uppdatera den valda händelsen med ovanstående data"

#: template.strings:619
msgid "Use tabbed pages"
msgstr "Använd sidor med flikar"

#: template.strings:622
msgid "Value"
msgstr "Värde"

#: template.strings:625
msgid "Value :"
msgstr "Värde:"

#: template.strings:628
msgid "Volume/Film/Page :"
msgstr "Volym/Film/Sida:"

#: template.strings:631
msgid "Web Address"
msgstr "Webbadress"

#: template.strings:634
msgid "Web Address : "
msgstr "Webbadress: "

#: template.strings:637
msgid ""
"Welcome to Gramps, the Genealogical Research\n"
"and Analysis Management Programming System.\n"
"\n"
"Since this is the first time you have run the program,\n"
"some information about you needs to be gathered.\n"
"\n"
"This information is used to establish your ownership\n"
"and copyright of the data you record. You may\n"
"choose not to provide some or all of the requested \n"
"information."
msgstr ""
 "Välkommen till Gramps, programsystemet för genealogi-\n"
"forskning och -analyshantering.\n"
"\n"
"Eftersom detta är första gången du kör programmet, \n"
"måste en del information om dig samlas in.\n"
"\n"
"Denna information används för att ange ditt ägande \n"
"och upphovsrätt på den data du lagrar. Du kan\n"
"välja att inte svara på något av,  eller endast en del av, den \n"
"information som efterfrågas."

#: template.strings:650
msgid "ZIP/Postal Code :"
msgstr "Postnummer:"

#: template.strings:653
msgid "Zip/Postal Code :"
msgstr "Postnummer:"

#: template.strings:656
msgid "Zip/Postal Code : "
msgstr "Postnummer: "

#: template.strings:659
msgid "_Bookmarks"
msgstr "_Bokmärken"

#: template.strings:662
msgid "_Default Person"
msgstr "_Proband"

#: template.strings:665
msgid "_Family"
msgstr "_Familj"

#: template.strings:668
msgid "_Import"
msgstr "_Importera"

#: template.strings:671
msgid "_New File"
msgstr "_Ny fil"

#: template.strings:674
msgid "_Pedegree"
msgstr "_Anor"

#: template.strings:677
msgid "_Revert"
msgstr "_Återgå"

#: template.strings:680
msgid "email :"
msgstr "e-post:"

#: template.strings:683
msgid "female"
msgstr "kvinna"

#: template.strings:686
msgid "label199"
msgstr "label199"

#: template.strings:689
msgid "label2"
msgstr "label2"

#: template.strings:692
msgid "label200"
msgstr "label200"

#: template.strings:695
msgid "male"
msgstr "man"

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.