Re: gtkdial igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-11 23:25:02

Göran Uddeborg wrote:
> > En "anslutningsräknare" låter som om den räknar anslutningar. Kanske
> > bättre att skriva helt enkelt "Visa hur länge du varit ansluten" eller
> > "Visa ansluten tid" eller "Visa räknare för ansluten tid" för att få med
> > begreppet tid.
> 
> Kan vi inte översätta "timer" med "klocka" i det här programmet?  Jag
> tyckte det passade i alla fallen jag tittade på:
> 
>   Visa anslutningsklocka
>   Nollställ sessionsklocka

Okej, norpan, vad tycker du om det? Det är lite tröttsamt att uppdatera
gtkdial-översättningen nämligen, jag får uppdatera i både Sourceforge
cvs och Gnome cvs, så jag vill gärna veta om vi kan komma överens om
"klocka" först innan jag ändrar. :-)


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.