Re: Gramps

From: Göran Uddeborg (goeran_at_uddeborg.pp.se)
Date: 2001-05-11 22:30:30

> #, fuzzy

Dem där är det meningen att du skall ta bort när du är klar med ett
meddelande.  Finns säkert något lätt sätt att göra det i den editor du
använder.  Det är TAB i emacs po-mode, t.ex.

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.