Re: Proxies

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-11 01:32:26

Det skadar inte att ange ett ämne... :)


Fuad Sabanovic wrote:
> Undrar hur man skall översätta detta:
> 
> #: main.c:4326
> msgid "/File/_Proxies"
> msgstr "/Arkiv/_

"Proxy" brukar jag översätta med "proxyserver" om det är det det handlar
om. "Proxyserver" är också en av Dataterms rekommendationer (se
http://www.nada.kth.se/dataterm/rek.html#a139).

I detta fallet alltså "/Arkiv/_Proxyservrar".


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.