Re: wget igen

From: Christian Rose (menthos_at_menthos.com)
Date: 2001-05-09 23:50:02

Göran Uddeborg wrote:
> Nejdu, du hade skickat po-filen först och diffen sedan! Sådant slarv
> kan vi inte acceptera!

Jag ber ödmjukast om ursäkt för slarvet. :-)


> > N " -i, --input-file=FILE   download URLs found in FILE.\n"
> > N " -i, --input-file=FIL    hämta URL:er som finns i fil.\n"
> 
> Sista "fil" i förklaringen skall kanske vara versal för att visa att
> man avser parametern till vänster.

Ja! Tack!


> > N " -l, --level=NUMBER     maximum recursion depth (inf or 0 for infinite).\n"
> > N "    --delete-after     delete files locally after downloading them.\n"
> >  " -l, --level=ANTAL      maximalt rekursionsdjup (0 för obegränsat).\n"
> >  "    --delete-after     ta bort hämtade filer.\n"
> 
> Här verkar du ha missat att uppdatera när de gjort det.

Ja, ser ut så. Tack för påpekandet. Så här ser det ut nu:

" -l, --level=ANTAL      maximalt rekursionsdjup (inf eller 0
för\n"
"                obegränsat).\n"
"    --delete-after     ta bort filer lokalt efter hämtning.\n"


> > N " -m, --mirror        shortcut option equivalent to -r -N -l inf -nr.\n"
> > N " -m, --mirror        genvägsflagga som motsvarar -r -N -l inf .nr.\n"
> 
> "-nr", inte ".nr" på slutet.

Hoppsan, det gick nog lite väl snabbt. Mitt tangentbord är defekt,
tangenterna sitter för nära varandra! :-)


Tack ska du ha för granskningen!


Christian

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.