Re: Språk

From: Martin Norbäck (d95mback_at_dtek.chalmers.se)
Date: 2001-05-09 15:02:28

2001-05-09T11:23:10+0200, peter karlsson ->
> Martin Norbäck:
> 
> > EU-översättarna har en lista på länder, huvudstäder och valutor.
> 
> Ja, men tyvärr saknar den språk.

Oj, ja, jag var lite snabb på att svara där. Men den sidan är fin.

http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/ är den officiella sidan för ISO
639-2, men där finns namnen bara på engelska och svenska.

Jag har inte hittat nån heltäckande sida på svenska.

Det är nog en hel del jobb att göra en sån lista med tanke på att det nu
enligt den sidan finns 437 koder i ISO 639-2. (165 finns också i ISO
639-1.)

	n.

-- 
[ http://www.dtek.chalmers.se/~d95mback/ ] [ PGP: 0x453504F1 ] [ UIN: 4439498 ]
    Opinions expressed above are mine, and not those of my future employees.
SIGBORE: Signature boring error, core dumped

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.