Re: Språk

From: peter karlsson (peter_at_softwolves.pp.se)
Date: 2001-05-09 13:58:01

Gudmund Areskoug:

> gu	Gujarati	ISO 639
> guj	Gujarati	ISO 639-2

Just ISO 639, ja. Språk. Till skillnad från länder, som inte är samma sak
(vilket många tror, och använder nationsflaggor för att indikera språk).

-- 
\\//
peter - http://www.softwolves.pp.se/

  Statement concerning unsolicited e-mail according to Swedish law:
  http://www.softwolves.pp.se/peter/reklampost.html

Arkiv genererat av hypermail 2.1.1.